Формування засад становлення та забезпечення прав національних меншин в Україні

Автори: І.Ю.Кушніренко

Рік: 2013

Випуск: 15

Сторінки: 244-249

Анотація

Проведено аналіз процесів формування національних та міжнародно-правових норм, які регулюють права національних меншин, визначено двоїстість сучасного стану правових засад захисту прав національних меншин, запропоновано шлях ліквідації недоліків етнонаціональної політики.

Теги: етнонаціональна політика; міжетнічні відносини; національні меншини

Список літератури

  1.  Шелест Д., Юрченко М. Політико-правові основи етнодержавотворення в Україні. — Одеса: Астропринт, 1999. — С. 93 – 94.
  2. Про національні меншини в Україні: Закон України від 25 червня 1992 року № 2494-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 36. — С. 529.
  3.  Про внесення змін до Закону України «Про національні меншини в Україні» (проект) від 11 липня 2007 року // http://www.scnm.gov.ua/control/uk/index// Офіційний сайт Державного комітету України у справах національностей та релігій.
  4. Мармазов В.Є., Піляєв І.С. Україна в політико-правовому просторі Ради Європи: досвід і проблеми. — К.: Вентурі, 1999. — C. 132.
  5. Шульга М.О. Міжнародний досвід захисту прав національних меншин // Права людини в Україні: Інформаційно-аналітичний бюлетень Українсько-американського бюро захисту прав людини. – К.: Вентурі, 1998. – Вип. 21. – С. 132.
  6. Мармазов В.Є., Піляєв І.С. Україна в політико-правовому просторі Ради Європи: досвід і проблеми. — К.: Вентурі, 1999. — C. 133.
  7. Про вибори народних депутатів України: Закон України від 29 вересня 1997 року № 541/97 // Вісник Верховної Ради України. – 1997. – № 43. – С. 280.
  8. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії ВРУ 28. 06. 1996 р. // Вісник Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – С. 141.
  9. Інформація Міністерства юстиції України про виконання постанови Верховної Ради України «Про спеціальну доповідь Уповноваженого ВРУ з прав людини «Стан дотримання країною європейських стандартів з прав і свобод людини» та «Про щорічну доповідь Уповноваженого ВРУ про стан дотримання та захисту прав і свобод людини» //http://kompravlud.rada.gov.ua/kompravlud/control/ uk/publish/article
Завантажити повний текст (PDF)