Фінансові підходи до мотивації розвитку природно-заповідного фонду України

Автори: Поляничко О.В.

Рік: 2013

Випуск: 15

Сторінки: 62-72

Анотація

Визначено основні види можливого розвитку природно-заповідного фонду, місце мотиваційного фактора у сфері розвитку природно-заповідного фонду України, проаналізовано основні вектори мотиваційних зв’язків суб’єктів у даній сфері та досліджено динаміку фінансових надходжень до природно — заповідного фонду України.

Теги: мотив; мотивация; мотиваційні зв'язки; природно-заповідний фонд; фінансування

Список літератури

  1. Закон України «Про Державний бюджет України на 2012 рік»// Голос України офіційне видання від 28.12.2011 № 246.
  2. Закон України «Про Державний бюджет України на 2011 рік»//Голос України офіційне видання від 30.12.2010 № 249.
  3. Галушкіна Т.П, Жемба А.Й. Теоретико-методологічні засади природо-ресурсного менеджменту в Україні//Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – 2010. – Вип. 4. – С. 62 — 70.
  4. Офіційний сайт Головного управління статистики в Одеській області // http://www.od.ukrstat.gov.ua/
  5. Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення від 1973 р. з виправленнями від 1979 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_129.
  6. Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовища існування водоплавних птахів від 1973 р. з поправками від 1982 р. та 1987р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_031
  7. Офіційний сайт Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО)// http://www.nefco.org/
Завантажити повний текст (PDF)