Щодо ефективності застосування теорії Кірквуда–Баффа для опису надлишкової стисливості простої бікомпонентної суміші

Автори: Герасимов О.І., Сомов М.М.

Рік: 2010

Випуск: 09

Сторінки: 198-204

Анотація

Вперше проаналізовано сценарій застосування теорії Кірквуда – Баффа до вивчення надлишкової стисливості бінарного розчину. Отримані співвідношення проміж стисливістю суміші та парціальними стисливостями однорідних фаз. Встановлено неоднозначність визначення стисливості розчин за допомогою підхода Кірквуда – Баффа. Запропоновано підхід до параметризації експериментальних даних на підставі уточнених теоретичних співвідношень. Обговорюється статистичне обґрунтування теорії Редліха – Кістера, яку пропонується вважати суто феноменологічною.

Теги: надлишкова ізотермічна стисливість; розчини; статистична фізика; теория Кирквуда-Баффа; теория Редлиха-Кистера

Список літератури

  1. F. Aliotta, J. Gapinski, R.C. Ponterio Excess compressibility in binary liquid mixture. //J.Chem. Phys. – 2007. – 126. – 224508.
  2. O. Redlich and A.T. Kister Algebraic representation of thermodynamic properties and the classification of solution. //Ind. Eng. Chem. – 1948.- 40.- p. 345-348.
  3. Jean-Pierre Hansen, Ian R. McDonald Theory of Simple Liquids. – Academic Press, 1976. – 426 p.
  4. Gerasymov O.I. Scattering of external radiation’s in statistical systems. Solved models. – Odessa: Mayak publishers, 1999. – 284 p.
  5. Герасимов О.І. Функції розподілу груп частинок у статистичній фізиці. – Одеса: “Екологія”, 2008. – 84 c.
Завантажити повний текст (PDF)