Оцінка впливу інтенсифікації сільськогосподарського виробництва на стан ґрунтово-рослинного покриву Львівської області

Автори: Ільїна В.Г., Чернякова О.І.

Рік: 2010

Випуск: 09

Сторінки: 86-91

Анотація

Виконана оцінка впливу внесених доз мінеральних добрив, засобів захисту рослин від шкідників та хвороб сільськогосподарських культур на процеси росту та розвитку, а також екологічну чистоту отриманої продукції. При цьому використано апарат математичного моделювання процесів поглинання та міграції забруднювальних елементів у грунтово-рослинному покриві.

Теги: забруднювальні елементи; математичне моделювання; мінеральне живлення; пестициди

Список літератури

  1. Минеев В.Г. Экологические проблемы агрохимии. – М.: Изд-во МГУ, 1988.
  2. Лозановская И.Н. и др. Экология и охрана биосферы при химическом загрязнении / И.Н. Лозановская, Д.С. Орлов,           Л.К. Садовникова. – М.: Высшая школа, 1998.
  3. Алексеев Ю.А. Тяжелые металлы в почвах и растениях. – Л.: Гидрометеоиздат, 1987.
  4. Почвенно – экологический мониторинг и охрана почв / Под ред. Д.С. Орлова и В.Д. Василевской. – М.: Изд-во МГУ, 1994.
Завантажити повний текст (PDF)