Кінетична дисперсійна модель середнього поля для ущільнення гранульованих матеріалів

Автори: Герасимов О.І., Співак А.Я.

Рік: 2010

Випуск: 09

Сторінки: 190-197

Анотація

Раніше запропоновану кінетичну модель вільного об’єму узагальнено на випадок квазі-двокомпонентної системи, яка складається з доменів двох типів із різним ступенем максимального ущільнення. Підхід, що базується на концепції середнього поля, дозволив встановити дисперсійний характер кінетики ущільнення гранульованих матеріалів, у полі слабких збурень.

Теги: динамічні дисипативні системи; динамічні фазові перетворення; ущільнення

Список літератури

 1. Jaeger H.M., Nagel S.R., Behringer R.P. The physics of granular materials. //Rev.Mod.Phys.-1996.-Vol.68.- P.1259-1272.
 2. Duran J. Sands, powders and grains.-New York: Springer-Verlag, 2000.-200 p.
 3. Kadanoff L. Built upon sand: theoretical ideas inspired by granular flows. //Rev.Mod.Phys.-1999.-Vol.71.-P.435-447.
 4. De Gennes P.G. Granular matter: a tentative view. //Rev.Mod.Phys. – 1999.-Vol.71,S.-P.374-385.
 5. N. Vandewalle, G. Lumay, O. Gerasymov, and F. Ludewig The influence of grain shape, friction and cohesion on granular compaction dynamics. //Eur. Phys. J. E – 2007.- Vol.22, 241-248.
 6. Gerasymov O.I., Khudyntsev N.N., Klymenkov O.A., Spivak A.Ya. The kinetics of processes occurring in granular materials in the field of vibroaccelerations. //Ukr.Journ.Phys. -2005.-Vol.50, №6. -P.624-632.
 7. Герасимов О.І., Клименков О.А., Співак А.Я., Худинцев М.М. Кінетика гранульованих матеріалів у полі віброприскорювань. //Вісник ОДЕКУ. – 2006.-№3.- С.247-252.
 8. Гиршфельдер Д.О. (и др.) Молекулярная теория жидкостей и газов.-М.: Мир, 1973. -350 с.
 9. Abramowitz M, Stegun I.A. Handbook of mathematical functions with formulas, graphs, and mathematical tables.-Washington: US GPO, 10th, 1972.-1046 p.
 10. Patashinski A.Z., Pokrovsky V.L. Fluctuational theory of phase transitions.-Moscow: Nauka, 1982.
 11. Gerasimov O.I., Fisher I.Z., Lizy V. The kinetic of phase transitions in systems with nonconservative order parameter. //Czech. Journ. Phys. – 1982.-Vol.B32.-P.772-776.
 12. Lifshitz E.M., Pitaevskii L.P. Fizicheskaya Kinetika (Physical Kinetics).-Moscow: Nauka, 1979; Translated into English (Oxford: Pergamon Press), 1981.
 13. Герасимов О.І., Вандевалле Н., Співак А.Я., Худинцев М.М., Люмє Г., Дорболло С., Клименков О.А. Стаціонарні стани у 1D системі непружних частинок //Укр.фіз.журн. – 2008.- Т.53, № 11. – С.1129-1137.
Завантажити повний текст (PDF)