Радіаційні потоки – ключовий фактор взаємодії між атмосферою та океаном. Довгохвильові потоки

Автори: Казаков О.Л., Іванова О.В.

Рік: 2010

Випуск: 09

Сторінки: 134-141

Анотація

Використовуючи унікальний спеціалізований архів даних спостережень, отриманий в період Першого глобального експерименту погоди (1978-1979 рр.), здійснена верифікація відомих параметризацій довгохвильових потоків радіації. Отримана кількісна оцінка узгодження розрахованих та фактичних величин (коефіцієнти кореляції і розбіжності, криві повторюваності).

Теги: бал хмарності; довгохвильова радіація; фактичний матеріал

Список літератури

  1. Іванова О.В. Параметризація хмарності і довгохвильового випромінювання в моделі граничного шару атмосфери над водною поверхнею. //Вісник ОДЕКУ, 2005. -Вип.1. -С.53-62
  2. Казаков О.Л., Іванова О.В. Радіаційні потоки – ключовий фактор взаємодії між атмосферою та океаном. Короткохвильові потоки // Вісник ОДЕКУ. – 2009. – вип. 8. – С. 168-181.
  3. Казаков А. Л., Лихачев С.М. Специализированный архив данных наблюдений для задач взаимодействия атмосферы и океана // Математические модели в исследовании динамики океана. – Новосибирск: ВЦ СОАН СССР, 1988. – C.82-95.
  4. Гирдюк Г.В., Малевский-Малевич С.П. Методика расчета эффективного излучения поверхности океана с учетом ярусности облаков. // Метеорология и гидрология – 1981. – № 10. – С. 44-52.
  5. Хворостьянов В.И. О схематизации спектра длинноволнового излучения атмосферы для моделей облаков и туманов на основе спектральных расчетов с тонким разрешением по вертикали. //ИЗВ.АН СССР, ФАО, 1981. -Т.17. -№10. –С.1022-1030.
  6. Динамическая метеорология. // Под ред Д.Л. Лайхтмана. – Л.: Гидрометеоиздат, 1976. – 607 с.
  7. Hack J.J., B.A. Boville, B.P. Briegleb, J.T. Kiehl, P.J. Rasch, and D.L. Williamson Description of the NCAR Community Climate Model (CCM2). NCAR Technical Note, 1993. NCAR/TN-382+STR. -120 pp.
  8. Mlawer E.J., S.J.Taubman, P.D.Brown, M.J.Iacono, and S.A.Clough Radiative transfer for inhomogeneous atmosphere: RRTM, a validated correlated-k model for the longwave. J. Geophys. Res., 1997. – Vol.102 (D14). p.16663-16682.
  9. D.J.Stersrud Parameterization schemes: keys to understanding numerical weather prediction models. Cambridge University Press, UK, 2007. – 426 pp.
  10. Smagorinsky J. On the dynamical prediction of large-scale condensation by numerical methods // Geophys. Monogr. – Washington, 1960. – N 5. – p. 71-78.
Завантажити повний текст (PDF)