Еколого-соціальна направленість суспільного розвитку як нагальна потреба сучасності

Автори: Вдовиченко А.М., Нагайник В.А.

Рік: 2010

Випуск: 09

Сторінки: 239-249

Анотація

Науково доведено, що діючий на принципах ринкового фундаменталізму механізм господарювання розпалює прагнення до наживи, варварське ставлення до природи, загострює протиріччя між нею і людиною, створює умови для екологічної катастрофи. Світова спільнота повинна ж відвернути це шляхом розроблення і дотримування нової парадигми розвитку, формування єдиного екологічного світогляду, соціоприродного середовища, в якому забезпечується примат духовного над матеріальним, змінюється спосіб життя.

Теги: екологічний світогляд; нова парадигма розвитку; ринковий фундаменталізм; соціально-екологічна модель; соціально-природне середовище; технократичне мислення

Список літератури

  1. Світова економіка /Філіпенко А.С. та ін. – Київ: Либідь, 2007. – С.473.
  2. Корнійчук Л. Економічне зростання і сталий розвиток //Економіка України. – 2008. – № 4. – С. 89.
  3. Гахович Н. Стан і проблеми екологізації промислового виробництва //Економіка України. – 2008. – № 4. – С.73.
  4. Міжнародна економіка/ За ред. Рум’янцева А.П. – Київ: Знання, 2006. – С. 444.
  5. Дахно І.І. Світова економіка. – Центр навч. л-ри, 2008. – С.39.
  6. Романенко М. Ноосферно-экологическая парадигма развития человечества //Персонал. – 2002. – № 9. – С. 48.
  7. Бутко Н., Мурашко Н. Генезис социальной ответственности бизнеса и его становление в Украине // Экономика Украины. – 2009 . – №7. – С.74-85.
Завантажити повний текст (PDF)