Модель росту загальної біомаси сільськогосподарських культур побудована на основі логістичної кривої

Автори: Наумов М.М.

Рік: 2010

Випуск: 09

Сторінки: 63-72

Анотація

Була запропонована довгоперіодна динамічна модель росту загальної сухої біомаси сільськогосподарських культур, в основі якій лежить рівняння логістичної кривої, засноване на припущенні про коливальні процеси біологічного часу рослин в онтогенезі. Період коливань біологічного часу і амплітуда коливань цілком і повністю визначаються напруженістю чинників зовнішнього середовища. Проведено дослідження моделі і була отримана позитивна оцінка її адекватності реальному об’єкту досліджень. Був пояснений факт параболічної залежності росту біомаси від стану напруженості чинників зовнішнього середовища. Дано диференціальне рівняння коливань біологічного часу в онтогенезі рослин.

Теги: біологічний час; коливання; логістична крива; продуктивність; ріст; розвиток; соняшник; чинники середовища

Список літератури

  1. Наумов М.М. Векторный характер биологического времени растений. // Метеорологія, кліматологія та гідрологія, – Одеса, „Екологія”, -2004, – Вип. 48, -С. 226-234.
  2. Наумов М.М. Векторный характер биологического времени растений. Циркуляция биологического времени. // Метеорологія, кліматологія та гідрологія, – Київ, КНТ, – 2005, – Вип. 49, – С. 328-339.
  3. Обручева Н.В., Ковалёв А.Г. О физиологической интерпретации сигмоидных кривих роста органов растений. // Физиология растений, – 1979, – Т. 26, – Вып. 5, – С. 1029-1043.
  4. Сиротенко О.Д. Математическое моделирование водно-теплового режима и продуктивности агроэкосистем. – Ленинград, Гидрометеоиздат, – 1981, – 167 С.
  5. Полевой А.Н. Теория и расчет продуктивности сельскохозяйственных культур. – Ленинград, Гидрометеоиздат, – 1983, – 175 С.
  6. Константинов А.Р. Погода, почва и урожай озимой пшеницы. – Ленинград, Гидрометеоиздат, – 1978, – 263 С.
  7. Наумов М.М. Рост растений и биологическое время. // Вісник ОДЕКУ, – 2005, – Вип.. 1, – С. 72-78.
  8. English S.D., McWilliam J.R., Smith R.C.G., Davidson J.L. Photosynthesis and partitioning of dry matter in sunflower. // Aust. J. Plant Physiol. – 1979. – № 6. – Р. 149-164.
  9. Horie T. Simulation of sunflower growth. // Bull. Natl. Inst. Agric. Sci. – 1977. –Ser A-24. – P. 45-70.
  10. Венцкевич Г.З. Из опыта работ по критической обработке фенологического материала агрометеорологических ежегодников. // Труды ЦИП, – 1960, – Вып. 98, – С. 99-108.
Завантажити повний текст (PDF)