Антропогенні зміни клімату та їх вплив на вирощування овочевих культур в Україні

Автори: Божко Л.Ю.

Рік: 2010

Випуск: 09

Сторінки: 56-62

Анотація

Викладені дослідження кількісних оцінок наслідків та можливих негативних тенденцій стосовно впливу зміни клімату за умови реалізації сценарію GFDL 30% на ефективність виробництва овочів в Україні.

Теги: агроекологічні категорії врожайності; агрокліматичні умови; антропогенні зміни клімату

Список літератури

  1. Израэль Ю.А., Антохин Ю.А. и др. Последствия изменения климата для России //В сб.: Состояние и комплексный мониторинг природной среды и климата. Пределы изменений.– М.: Наука, 2001. – С. 40-64.
  2. Логинов В.Ф. Причины и следствия климатических изменений. – Минск: Навука і тэхніка, 1992. – 320 с.
  3. Тарко А.М. Антропогенные изменения глобальных биосферных процессов. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. – 231 с.
  4. Україна та глобальний парниковий ефект. Частина 2. Вразливість і адаптація екологічних та економічних систем до зміни клімату. /За редакцією В.В. Васильченка, М.В. Рапцуна, І.В. Трофимової. – К., 1998. – 210 с.
  5. Тооминг Х.Г. Солнечная радиация и формирование урожая. – Л.: Гидрометеоиздат, 1977. – 200 с.
  6. Полевой А.Н. Прикладное моделирование и прогнозирование продуктивности посевов. – Л.: Гидрометеоиздат, 1988.   – 318 с.
  7. Божко Л.Е. Агрометеорологические условия и продуктивность овощных культур в Украине //Український гідрометеорологічний журнал. -2006.-№1, с. 119 – 127.
Завантажити повний текст (PDF)