Трансформаційна функція розпластування максимальних модулів стоку річок в формулах граничної інтенсивності

Автори: Гопченко Е.Д, Овчарук В.А., Фараг Салем Бін Салім Фуад, Дорошенко О.М.

Рік: 2010

Випуск: 09

Сторінки: 142-151

Анотація

Розглянутий один з основних параметрів формули граничної інтенсивності – трансформаційна функція. Запропоновано новий метод визначення тривалості схилового припливу, заснований на одномодальній формі схилового гідрографу, та апробовано його на даних про максимальний стік водопілля річок лівобережжя Дністра.

Теги: максимальний стік; трансформаційна функція; тривалість схилового припливу; час руслового добігання

Список літератури

  1. Бефани А.Н. Основы теории ливневого стока // Труды ОГМИ, 1958. – Ч.II. – Вып. XIV. – 305с.
  2. Гопченко Е.Д. О редукции максимальных модулей дождевого стока по площади // Метеорология и гидрология. 1975. – №2. – С.66-71.
  3. Гопченко Е.Д., Романчук М.Е., Романчук О.К. Теоретические аспекты формул предельной интенсивности // Метеорологія, кліматологія та гідрологія. 2005. – Вип.49. – С. 414-423.
  4. Гопченко Е.Д., Овчарук В.А., Бин Салим Фуад Фараг Салем. Обоснование характеристик склонового притока в период весеннего половодья на реках Подольской возвышенности// Вісник Одеського державного екологічного університету. 2009. – Вип.8.- С.193-200.
  5. Гопченко Е.Д, Овчарук В.А. Методика расчета скорости руслового добегания на реках Украины//Причорноморський екологічний бюлетень. 2007р – №2(24). – С.53-55.
  6. Руководство по определению расчетных гидрологических характеристик. – Л.: Гидрометеоиздат. – 1984. – 447 с.
Завантажити повний текст (PDF)