Залучення інвестицій в природоохоронну діяльність біосферних заповідних територій України за рахунок розвитку туристичної діяльності

Автори: Колонтай С.М., Соколовська В.О.

Рік: 2009

Випуск: 08

Сторінки: 34-41

Анотація

Досліджено розвиток туристичної діяльності в біосферних заповідниках України. Наведені прогнозні і фактичні значення розвитку туристичної діяльності і відсоток покриття витрат на природоохоронну діяльність біосферних заповідників за рахунок туристичної діяльності.

Теги: біосферний заповідник; екологічний туризм; природоохоронна діяльність; туристична діяльність

Список літератури

  1. Колонтай С. Н. Залучення інвестицій в природоохоронну діяльність біосферних заповідних територій України // Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. екон. наук. − Одеса, 2004. – 20 с.
  2. Колонтай С. Н. Привлечение инвестиций в природоохранную деятельность биосферных заповедных территорий Украины. – Одесса: Одесский государственный экологический университет Министерства образования и науки Украины, 2005. – 183 с.
  3. Екотуризм і сталий розвиток у Карпатах // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Рахів, 10-12 жовтня 2007 року). – Рахів, 2007. – 406 с.
Завантажити повний текст (PDF)