Метрологічне забезпечення вимірювань показників якості морського середовища

Автори: Коморін В.М., Надич Ю.М.

Рік: 2009

Випуск: 08

Сторінки: 220-227

Анотація

Виконано аналіз системи метрологічного забезпечення вимірювань показників якості морського середовища в межах виконання державного морського екологічного моніторингу. Розглянуто основні питання щодо простежуваності, невизначеності та похибки вимірювань.

Теги: вимірювання; метрологічне забезпечення; невизначеність вимірювання; похибка вимірювання; простежуваність вимірювання; якість

Список літератури

  1. ДСТУ ISO 9000 – 2001, Системи управління якістю.
  2. ДСТУ ISO 9001 – 2001, Системи управління якістю. Вимоги.
  3. ДСТУ ISO/IEC 17025-2005 “Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій”
  4. International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology (Міжнародний словник основних і загальних термінів у метрології).
  5. Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» (від 11.02.98 N 113/98-ВР)
  6. Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (Настанова щодо відображення невизначеності вимірювань).
  7. ILAC-G17:2002. Introducing the Concept of Uncertainty of Measurement in Testing in Association with the Applications of the Standard ISO/IEC 17025 (Вступ до концепції невизначеності вимірювань при випробуваннях з урахуванням застосування стандарту ISO/IEC 17025)
  8. ДСТУ 2681-94 “Метрологія. Терміни та визначення”.
Завантажити повний текст (PDF)