Радіаційні потоки – ключовий фактор взаємодії між атмосферою та океаном. Короткохвильові потоки

Автори: Казаков О.Л., Іванова О.В.

Рік: 2009

Випуск: 08

Сторінки: 168-181

Анотація

В рамках одновимірної чисельної моделі граничного шару над океаном надана оцінка успішності використання відомих параметризацій короткохвильових потоків радіації, а також методу Смагоринського для розрахунку балу хмарності над океанською поверхнею. Для цього був використаний унікальний спеціалізований архів даних спостережень, отриманий в період Першого глобального експерименту погоди (1978-1979) рр.

Теги: бал хмарності; короткохвильова радіація; параметризація радіаційних потоків

Список літератури

  1. Smagorinsky J. On the dynamical prediction of large-scale condensation by numerical methods // Geophys. Monogr. – Washington, 1960. – N 5. – p. 71-78.
  2. Казаков А. Л., Лихачев С. М., Специализированный архів данных наблюдений для задач взаимодействия атмосферы и океана // Математические модели в исследовании динамики океана. – Новосибирск: ВЦ СОАН СССР, 1988. – C.82-95.
  3. Тимофеев Н.А. Радиационный режим океанов. – Киев.: «Наукова думка», 1983. – 245 с.
  4. Гаврилов А.С. Нестационарная задача о планетарном пограничном слое атмосфере с учетом радиационного теплообмена // Труды ЗСРНИГМИ. 1974. – Вып. 11. – C. 35-48.
  5. Динамическая метеорология. Теоретическая метеорология / Под ред Д.Л. Лайхтмана. – Л.: Гидрометеоиздат, 1976. – 607 с.
  6. Облака и облачная атмосфера: справочник / под ред Мазина И.П., Хргиана А.Х. – Л.: Гидрометеоиздат, 1989. – 647 с.
  7. Stensrud D.J. Parameterization schems. Keys to understatding numerical weather predictions models. Cambridge University Press, 2007. – 460 pp.
  8. Колинко А. В. Статистическая структура крупномасштабных океанологических полей на Ньюфаундленском энергетическом полигоне //Метеорология и гидрология. 1990 .– № 8. – С. 102-107.
Завантажити повний текст (PDF)