Вплив агро кліматичних умов на динаміку приростів урожайності проса в Північному Степу

Автори: Сіряк Н.В.

Рік: 2009

Випуск: 08

Сторінки: 90-96

Анотація

Встановлені закономірності впливу агрокліматичних умов на динаміку формування приростів різних рівнів врожайності проса.

Теги: випаровуванність; випаровування; врожайність; прирости; продуктивність; просо; температура повітря; температурний оптимум

Список літератури

  1. Полевой А.Н. Базовая модель оценки агроклиматических ресурсов формирования продуктивности сельскохозяйственных культур. // Метеорологія, кліматологія та гідрологія. – 2004. – вип. 48. – сю 195-206.
  2. Вавилов П.П. Растениеводство. – М.: Агропромиздат, 1986. – 512 с.
  3. Просвиркина А.Г. Гидрометеорология. Сер. Метеорология. Обзорная информация, 1985, вып.4, – 28 с.
  4. Физиология сельскохозяйственных растений. Том 6. М.: Московский университет, 1970. – 654 с.
  5. Тооминг Х.Г. Экологические принципы максимальной продуктивности посевов. Л.: Гидрометеоиздат, 1984. -264 с.
Завантажити повний текст (PDF)