Міжнародний досвід з оцінки екологічних ризиків

Автори: Коморін В.М., Шапошникова Н.М.

Рік: 2009

Випуск: 08

Сторінки: 5-13

Анотація

Виконаний аналіз міжнародного досвіду з оцінки екологічного ризику та прийнятності методик, що прийняті у світовій практиці щодо оцінки ризику для України.

Теги: аналіз екологічного ризику; господарська діяльність; екологічний ризик; навколишнє природне середовище

Список літератури

  1. Supplemental Ecological Risk Assessment Guidance for Superfund.// EPA Region 10. Focus: eco risk. Number 1. EPA 910-R-97-005. Seattle, 1997.
  2. Хохлов Н.В. Управление риском. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999.- 239 с.
  3. Качинський А. Б., Сердюк А. М. Методологічні основи ризику в медико-екологічних дослідженнях та його значення для екологічної безпеки україни // Лікарська справа. — 1995. — № 3 – 4. — с. 5 – 15.
  4. Fiksel J. Quantitative risk analysis for toxic chemicals in the environment // J. Of hazard materials. – 1987. – 10, № 2-3.
  5. Методические указания по проведению анализа риска опасных производственных объектов. РД 03-418-01. Москва: «Научно-технический центр по безопасности в промышленности Госгортехнадзора России», 2002.
Завантажити повний текст (PDF)