Забезпечення стійкого та екологічно безпечного розвитку малого та середнього бізнесу в береговій зоні морів

Автори: Многодєтна О.А.

Рік: 2009

Випуск: 08

Сторінки: 47-53

Анотація

У цій статті розглядається розвиток малого та середнього бізнесу в морській прибережній зоні. Проаналізовано впливи на навколишнє природне середовище, зокрема на акваторію Чорного моря, від різних видів діяльності. Виявлені основні напрями екологічно безпечного розвитку малого та середнього бізнесу на прибережній території.

Теги: екологічно безпечний розвиток; малий і середній бізнес; стійкий розвиток

Список літератури

  1. Буркинський Б.В., Ковальова Н.Г., Ковальов В.Г. Менеджмент природоохоронної діяльності. – Одеса: Одеський державний екологічний університет, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2004.-110с.
  2. Долинский С.К., Нагаев С.Р. Состояние окружающей природной среды и туризм Украинского Причерноморья // Экология окружающей среды стран СНГ // http:www.ecologylife.ru
  3. Міщенко В. Фінансування природоохоронної сфери // Економіка України. 2008. – №8. – С. 46-55.
  4. Нефть и другие химические загрязнения // Черное море // http:blacksea.orlyonok.ru
  5. Ярош О. Проблеми екологічної безпеки приморських територій при експлуатації вуглеводних родовищ // Економіка України, -2007. – №2.- С. 69-73.
Завантажити повний текст (PDF)