Індикаторні показники антропогенного забруднення характеристичних об’єктів морського середовища

Автори: Андріанов А.М., Недоступ О.В., Ковальчук Т.М., Маліновський Є.К., Безлуцька І.В., Чеботарська І.І., Антонович В.П.

Рік: 2009

Випуск: 08

Сторінки: 214-219

Анотація

За результатами визначення різними методами різноманітних нормованих компонентів у пробах морської води й донних відкладень із району острова Зміїний і акваторії портів Рені та Южний запропоновано встановлювати антропогенний вплив на морське середовище за вмістом нафтопродуктів (індикаторний показник) в донних відкладеннях (характеристичний об’єкт).

Теги: антропогенне забруднення; індикаторний показник; морське середовище

Список літератури

 1. Жугайло С.С., Петренко О.А., Себах Л.К., Авдеева Т.М. Нефтяное загрязнение экосистемы северо-западного шельфа Черного моря в условиях осуществления газодобычи // Екологічні проблеми Чорного моря: Зб. наук. статей – Одеса, «Інвац», 2007. – С.96-100.
 2. Якість вимірювання складу та властивостей об’єктів довкілля та джерел їх забруднення. – Київ, Мінекобезпеки, 1997. – 662 с.
 3. Руководство по химическому анализу морских вод. РД 52.10.243-92. Санкт-Петербург, Гидрометеоиздат, 1993. – 264 с.
 4. Методические указания по определению загрязняющих веществ в морских донных отложениях №43. Под ред. С.Г. Орадовского. – М.: Гидрометеоиздат, 1979. – 38 с.
 5. Стандартные образцы растворов ионов металлов, неметаллов и органических токсикантов. – Вып.1, 2002. – Одесса: Латстар, 2002. – 48 с.
 6. Медінец В. І., Газетов Є.І., Морозов В.М., Ковальова Н.В., Писаренко В.В., Новиков А.М., Заморов В.В., Чічкін В.М., Ткаченко Ф.П., Снігірев С.М., Конарева О.П., Дерезюк Н.В., Поліщук Л.Н. Результати досліджень прибережної екосистеми острова Зміїний // Екологічні проблеми Чорного моря. – Одеса, ОЦНТЕІ, 2004. – Вип. 6. – С.327-331.
 7. Деньга Ю.М., Лисовский Р.И., Михайлов В.И. Нефтяное загрязнение в экосистеме Черного моря // Екологічні проблеми Чорного моря. – Одеса, ОЦНТЕІ, 2003. – Вип. 5. – С.123-134.
 8. Науково-експедиційна діяльність українського наукового центру екології моря у 2000 році та оцінка сучасного стану Чорного та Азовського морів (огляд). – Одеса, 2001. – Вип. 6. – С.19-20.
 9. Деньга Ю.М., Хапченко Л.Н., Цымбалюк К.К. Химическое загрязнение района филлофорного поля Зернова // Екологічні проблеми Чорного моря: Зб. наук. статей – Одеса, «ІНВАЦ», 2007. – С.402-406.
 10. Деньга Ю.М., Зарубин Ю.В., Трескунов Б.О. Загрязнение Черного моря нефтью и нефтепродуктами. // Сб. науч. трудов. Исследование экосистемы Черного моря. – Вып.1. – Одесса, «Ирэн-Полиграф», 1994. – С.24-30.
 11. Деньга Ю.М. Формы нахождения нефтяных углеводородов в северо-западной части Черного моря // Сб. Экологические исследования состояния поверхности океана и приводной атмосферы. М., Гидрометеоиздат, 1990. – С.119-122.
 12. Науково-експедиційна діяльність наукового центру екології моря у 1990 році та оцінка сучасного стану Чорного та Азовського морів (огляд). – Одеса, 2000. – Вип. 5. – С.20-24.
Завантажити повний текст (PDF)