Порівняльний аналіз результатів досліджень впливу свинцевого забруднення ґрунту на інтелектуальний розвиток дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в м. Одеса.

Автори: Фролова О.М.

Рік: 2009

Випуск: 08

Сторінки: 21-33

Анотація

Проведено порівняння результатів двух незалежних досліджень. Виконаний аналіз підтверджує припущення щодо ролі забруднення ґрунтового покриву у зниженні показників розумового розвитку дітей, які тривалий час знаходяться на забрудненій території. Виявлено, що залежність рівня інтелектуального розвитку добре виражена у дітей дошкільного віку, в той час як на розвиток школярів великий вплив мають соціальні фактори.

Теги: інтелектуальний розвиток; свинцеве забруднення

Список літератури

  1. Розанов В.А. Нейротоксичность свинца в детском возрасте: эпидемиологические, клинические и нейрохимические аспекты //- Укр. Мед. Часопис.- 2000.- №5/19 С. 9-17
  2. Кадурін С.В., Чепіжко О.В., Какаранза С.Д., Кадурін В.М. Оцінка розподілу елементів-забруднювачів по території міста Одеси // Зб. наук. праць: Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики. – К., 2004. – Т. 2. – С. 26-32.
  3. Фролова Н.Н. Некоторые уточняющие данные к проблеме экотоксикологического воздействия свинца на детей дошкольного возраста в г. Одессе //Тези доповідей III наукової конференції молодих вчених. – Одеса: ОДЕКУ, 2003.- С. 13-15.
  4. Гнидой И.М., Шафран К.Л., Фролова Н. Результаты пилотного исследования по оценке накопления свинца в крови детей в г. Одессе // Метеорология, климатология и гидрология.-1999.- 37:- С. 16-21
Завантажити повний текст (PDF)