Вплив різних строків сівби на фотосинтетичну продуктивність цукрового буряка в Україні

Автори: Костюкєвич Т.К.

Рік: 2009

Випуск: 08

Сторінки: 97-103

Анотація

В роботі були приведені результати чисельних експериментів і дана кількісна оцінка впливу різних строків сівби на інтенсивність фотосинтетичної діяльності рослин культури цукрового буряка в основних природнокліматичних зонах України: Поліссі, Лісостепу, Південному і Північному степу.

Теги: динамічна модель; площа листя; строки сівби; фотосинтетичний потенціал; чиста продуктивність фотосинтезу

Список літератури

  1. Физиология сельскохозяйственных растений. Т.VII. – М.: Московский Университет,- 1968. – 423 с.
  2. Patefield W.M., Austin R.B. A model for the simulation of the growth of Beta vulgaris. – Ann. Bot., 1971, V.35, №.143, P.1227–1250.
  3. Monteitn J.L. Light distribution and photosynthesis in field crops. – Ann. Bot., 1965, V.29, P.17–37.
  4. Chalabi Z.S., Milford G.F.J., Pay W. Stochastic model of the leaf area expansion of the sugar beet plant in a field crop. Agr. And Forest Meteorol., 1986, V.38., №.4, P.319–336 с.
  5. Fick G.W., Williams W.A., Loomis R.S. Compute simulation of dry matter distribution during sugar beet growth. – Crop Sci., 1973, V.13, №.4, P.413–417.
  6. Полевой А.Н. Теория и расчет продуктивности сельскохозяйственных культур. – Л.: Гидрометеоиздат, – 1983. – 176 с.
  7. Вольвач О.В. Метод оцінки та прогнозування агрометеорологічних умов формування врожайності цукрового буряку в Україні // Автореф. дис.на соискание уч. степени канд. геогр. наук. – Одеса, 1995. – 18 с.
  8. Бузанов И.Ф. Сахарная свекла. – М.: Сельхозиздат, – 1963. – 215 с.
  9. Якушкин И.В. Сахарная свекла. – М.: Сельхозиздат, – 1953. – 325 с.
  10. Борисюк В.А., Волянский А.В. Сахарная свекла. / В кн.: Программирование урожаев – в основу прогрессивных технологий. – Киев: Урожай, 1984. – С.63-96.
Завантажити повний текст (PDF)