Improvement of a technique of a complex estimation of quality of superficial waters on corresponding categories

Authors: Kolesnik A.V., Jurasov S.N.

Year: 2009

Issue: 07

Pages: 192-202

Abstract

The advanced technique of a complex estimation of quality of superficial waters on corresponding categories is offered. As a result of carrying out of the comparative analysis of results of a complex estimation of quality of waters of Vinnitsa area on a condition for 2006 by the operating and advanced techniques lacks standard and advantages of the offered technique of an estimation of quality of superficial waters are found out and allocated.

Tags: a limiting attribute of harm; a technique of an estimation of quality of water; effect of total influence of substances; quality of the water

Bibliography

  1. Колісник А.В., Чугай А.В. Методичні основи оцінки якості поверхневих вод / Екологічні проблеми регіонів України. Матеріали VІІІ Всеукраїнської наукової конференції студентів, магістрів і аспірантів. – Одеса: ОДЕКУ, 2006. – 123 с.
  2. Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями /Романенко В.Д., Жукинський В.М., Оксіюк О.П. та ін.– К.: Символ-Т, 1998.- 28 с.
  3. Збірник методичних вказівок з дисципліни «Методи оцінки якості природних вод» для студентів спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» / Юрасов С.М.- Одеса: ОДЕКУ, 2005. – 86 с.
Download full text (PDF)