Transformation of mineral nitrogen compounds in the wastewater treatment process in B-Dnestrovskyy’s treatment plant

Authors: Korinevskaya V.

Year: 2008

Issue: 06

Pages: 14-20

Abstract

The processes of mineral nitrogen compounds transformation are rewieved with considering of complex wastewater composition, that are entered in treatment plant, and parallel passing of nitrification and denitrification reactions. The analysis and quantitative estimation of this processes in B-Dnestrovskyy’s treatment plant are taken.

Tags: active sludge; denitrification; nitrification; treatment plant; waste water

Bibliography

  1. Лемківський С.С., Падун М.М. Раціональне використання і охорона водних ресурсів. – К.: Либідь, 2006. – 280 с.
  2. Экология города / под ред. Стольберга Ф.В. – К.: Либра, 2000. – 464 с.
  3. P. Vesilind, J. Peirce, R. Weiner. Environmental engineering. – Newten, 1994. – 628 p.
  4. Державні санітарні правила і норми «Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання» // Збірник законодавчих актів України про охорону навколишнього природного середовища. Т 4. – Чернівці: Зелена Буковина, 1998. – с. 283-286.
  5. Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (СанПиН 4630-88). – М.: Минздрав СССР, 1988. – 69 с.
  6. Мешенгиссер Ю.М., Щетинин А.И., Есин М.Т. Удаление азота и фосфора активным илом // Коммунальное хозяйство городов: научно-технический сборник № 74. – Харьков: ХНАГХ, 2007. – с.36-45.
  7. Колесников В.П., Вильсон Е.В. Современное развитие технологических процессов очистки сточных вод в комбинированных сооружениях. – Ростов-на-Дону: Юг, 2005. – 212 с.
  8. Очистка сточных вод / Хенце М., Армоэс П., Ля-Кур-Янсен Й., Арван Э. – М.: Мир, 2004. – 480 с.
  9. Школьний Є.П., Лоєва І.Д., Гончарова Л.Д. Обробка та аналіз гідрометеорологічної інформації. — Одеса, 1999. – 600 с.
Download full text (PDF)