Sanitary-ecological condition of woods as the precondition of development wood рекреации (by the example of the Chernigov Region)

Authors: V.M. Gaviy, І .V. Мiron

Year: 2008

Issue: 06

Pages: 21-26

Abstract

In the article the estimation and groupings administrative areas of the Chernigov Region on wood recreation activity of the population and sanitary – ecological condition of woods are carried out. On the basis of comparison of the given parameters the directions of optimization of wood recreation are outlined.

Tags: a sanitary-ecological condition; criteria of estimation; recreational of wood use; wood of recreation activity of the population

Bibliography

  1. Гавій В.М., Мирон І.В. Комплексна оцінка лісових рекреаційних ресурсів (на прикладі Чернігівської області) //Матеріали ІІІ Міжвузівської науково-практичної конференції „Наукова парадигма географічної освіти України в ХХІ столітті”. – Донецьк, 2007. – С. 82-90.
  2. Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Чернігівській області за 2004. – Чернігів, 2005. – 204 с.
  3. Тарасов А.И. Рекреационное лесопользовние. – М.: Агропромиздат, 1986. – 176 с.
  4. Хромов О.Д. Рекреаційне лісокористування в заповідних лісах Південного берега Криму //Автореф. дис. … канд. с.-г. наук. – Харків, 2004. – 19с.
Download full text (PDF)