Направления повышения эффективности деятельности рекреационно-туристических предприятий

Авторы: Анюхина Л.А.

Год: 2011

Выпуск: 12

Страницы: 56-63

Аннотация

Рассмотрены направления повышения эффективности деятельности рекреационно-туристических предприятий. Предложены возможные пути оптимизации и развития конкурентоспособности деятельности туристических предприятий: бизнес-планирование, углубленное маркетинговое исследование и эффективный маркетинговый анализ.

Теги: бизнес-планирование; маркетинговое исследование; повышение эффективности деятельности рекреационно-туристических предприятий; эффективный маркетинговый анализ

Список литературы

  1. Бевз Г. М., Герасим Г. З. Організація рекреаційних заходів у системі соціальної роботи. Навчально-методичний посібник. –Львів: ПАІС, 2006. –132с.
  2. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристичні ресурси України: Методологія та методика аналізу, термінологія, районування: Монографія. –К.: Вид.-поліграф. Центр «Київський університет», 2001. -395 с.
  3. Мармуль Л.О., Сарапіна О. А.Організаційно-економічний механізм функціонування туристично –рекреаційних підприємств: Монографія. – К.: ІНУ IAE, 2006. – 182 с.
  4. Стафійчук В.І.Рекреалогія.-К.,2006.-264с.
  5. Туризм в Україні. Статистичний бюлетень. – Державна туристична адміністрація України. – К.: Техніка, 2005. – 205c.
Скачать полный текст (PDF)