Параметри зональних потоків, спектри баротропної і бароклінної нестійкості на β – і f – площинах для циклогенезу різної інтенсивності

Автори: Грушевський О.М., Єшану О.Є.

Рік: 2010

Випуск: 09

Сторінки: 124-133

Анотація

З позицій теорії гідродинамічної нестійкості в атмосфері отримані кількісні характеристики процесів циклогенезу різної інтенсивності. Виконано діагноз наявності необхідних умов для баротропної та бароклінної нестійкості зонального потоку. Розраховані фактичні показники росту циклонічних збурень, а також показники росту баротропних та бароклінних хвиль синоптичного масштабу. З’ясовано, що основним механізмом утворення циклонів є бароклінна нестійкість, а випадок “вибухового” циклогенезу характеризується порівняно низьким показником бароклінного росту. Баротропна нестійкість має місце для всіх випадків, що розглядалися, проте її внесок у процеси циклогенезу не є вирішальним.

Теги: короткохвильове відсікання; критерії нестійкості зонального потоку; показники росту баротропних і бароклінних хвиль; циклогенез

Список літератури

  1. Бедрицкий А.И., Коршунов А.А., Хандожко Л.А., Шаймарданов М.З. Гидрометеорологическая безопасность и устойчивое развитие России. // Право и безопасность, 2007. – № 1-2 (22-23). – http://www.dpr.ru/pravo/pravo_20_2.htm
  2. Бедрицкий А.И. Влияние погоды и климата на устойчивость и развитие экономики // Бюллетень ВМО, 1999. – Т. 48, № 2. – С. 215-222.
  3. Матвеев Л.Т., Солдатенко С.А. Циклогенез в бароклинно неустойчивых волнах // Метеорология и гидрология, 1989.—Вып. № 3. — С. 11-19.
  4. Скриптунова Е.И. Начальный рост циклонических вихрей в баротропно- и бароклинно-неустойчивых слоях // Труды ГМНИЦ СССР, 1985.—Вып. № 260. — С. 105-113.
  5. Скриптунова Е.И., Шакина Н.П. Расчет критериев бароклинной неустойчивости и возможности их применения к прогнозу циклогенеза. – В сб.: Общая циркуляция атмосферы и численные эксперименты по данным ПГЭП (Первый глобальный эксперимент ПИГАП). – Л.: Гидрометеоиздат. – 1985. – т.8. – С.132-136.
  6. Шакина Н.П. Гидродинамическая неустойчивость в атмосфере. – Л.: Гидрометеоиздат. – 1990. – 310 с.
  7. Шакина Н.П. Динамика атмосферных фронтов и циклонов. – Л.: Гидрометеоиздат. – 1985. – 263с.
  8. Шакина Н.П., Скриптунова Е.Н., Иванова А.Р., Беркович Л.В., Ткачева Ю.В. Диагностические исследования и моделирование процессов циклогенеза, фронтогенеза и погодных условий на различных стадиях развития циклонов // Труды ГМНИЦ РФ, 2000.—Вып. № 335. — С. 3-25.
  9. Kuo H.-L. Dynamic instability of two dimensional nondivergent flow in a barotropic atmosphere. // J. Meteorol., 1949. — vol. 6. — No 2. — P. 105-122.
  10. Charney J. G., Stern M. E. On the instability of internal baroclinic jets in a rotating atmosphere. // J. Atmos. Sci., 1962. — vol. 19. — No. 2. — P. 159-172.
Завантажити повний текст (PDF)