Directions of elevation of the efficiency of tourist’s organizations activity

Authors: Anuhina L.O.

Year: 2011

Issue: 12

Pages: 56-63

Abstract

Directions of elevation of the efficiency of tourist’s organizations activity are considered. Some ways of optimization and development of tourist’s organizations activity are suggested: business plan, intensive marketing research and effective marketing analysis.

Tags: business plan; effective marketing analysis; elevation of tourist’s organizations activity; marketing research

Bibliography

  1. Бевз Г. М., Герасим Г. З. Організація рекреаційних заходів у системі соціальної роботи. Навчально-методичний посібник. –Львів: ПАІС, 2006. –132с.
  2. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристичні ресурси України: Методологія та методика аналізу, термінологія, районування: Монографія. –К.: Вид.-поліграф. Центр «Київський університет», 2001. -395 с.
  3. Мармуль Л.О., Сарапіна О. А.Організаційно-економічний механізм функціонування туристично –рекреаційних підприємств: Монографія. – К.: ІНУ IAE, 2006. – 182 с.
  4. Стафійчук В.І.Рекреалогія.-К.,2006.-264с.
  5. Туризм в Україні. Статистичний бюлетень. – Державна туристична адміністрація України. – К.: Техніка, 2005. – 205c.
Download full text (PDF)