Збалансованість мінерального складу питних вод як чинник впливу на здоров’я населення міських агломерацій Північно-Західного Причорномор’я

Автори: Сафранов Т.А., Грабко Н.В., Поліщук А.А., Трохименко Г.Г.

Рік: 2016

Випуск: 20

Сторінки: 5-17

Анотація

В статті розглядається можливий вплив збалансованості мінерального складу питних вод на здоров’я населення міських агломерацій Північно-Західного Причорномор’я. Значення показників збалансованості мінерального складу питних вод із поверхневих джерел водопостачання в цілому відповідають нормативним вимогам, а для вод із підземних джерел вони відхиляються від оптимального діапазону. Концентрації кальцію, магнію та натрію зменшуються у підземних водах після очищення, що може зумовлювати розвиток захворювань, пов’язаних з дефіцитом цих елементів. Дефіцит фторидів характерний для питних вод із поверхневих та підземних джерел водопостачання. Довготривале споживання питних вод, які характеризуються дисбалансом їх мінеральних компонентів, може бути одним із негативних чинників впливу на здоров’я міського населення.

Теги: збалансованість; здоров’я населення; мінеральні компоненти; питна вода

Список літератури

 1. Бардов В.Г. Основи екології: підручник / В.Г. Бардов, В.І. Федоренко, Е.М. Білецька та ін. –Вінниця: Нова Книга, 2013.–424 с.
 2. Aвцын А.П. Микроэлементозычеловека: монография/ А.П. Авицын, А.А. Жаворонков. – М.: Медицина, 1991. – 496 с.
 3. Ворохта Ю.М. Гігієнічна оцінка впливу мінерального складу питних вод на здоров’я населення. – К.: 2007. – 22 с.
 4. Вступ до медичної геології. У 2-х томах/За ред. Г.І. Рудька, О.М. Адаменка. – К.: Академпрес, 2010.
 5. Иванов А.В. Современные представления о влиянии питьевой воды на состояние здоровья населения / А.В. Иванов, Е.А.Тафеева, Н.Х. Давлетова, К.В. Вавашкин //Вода: химия и экология. – 2012. – №3. – С. 48-53.
 6. Прокопов В.О. Вплив мінерального складу питної води на стан здоров’я населення (огляд літератури)/ В.О. Прокопов, О.Б.Липовецька// Гігієна населених місць. – 2012. – №59.- С. 63-73.
 7. Медико-гідрогеохімічні чинники геологічного середовища України / За ред. проф. Г.І. Рудька. – Київ – Чернівці: Букрек, 2015.- 724 с.
 8. Сафранов Т.А. Физиологическая полноценность минерального состава питьевых вод Одесской агломерации /Т.А.Сафранов, А.А. Поліщук, А.І. Волков та ін.//Вісник Одеського державного екологічного університету.-2013.-№15.-С. 5-16.
 9. Сафранов Т.А. Фізіологічна повноцінність мінерального складу підземних питних вод як фактор формування здоров’я населення (на прикладі Одеської агломерації)/Т.А. Сафранов//Надрокористування в Україні. – К.: ДКЗ, 2014. – С. 284-291.
 10. Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10). – К., 2010.
 11. Сафранов Т.А. Якість джерела централізованого водопостачання Одеської промислово-міської агломерації /Т.А. Сафранов, К.Д. Гусєва, А.А. Поліщуктаін. //Вісник Одеського державного екологічного університету. – 2011. – №11. – С. 3-16.
 12. Лебідь С.Г. Проблеми доочищення питної води міста Миколаєва/С.Г. Лебідь, Н.А. Голоднюк, О.О. Онищенко//Збірник наукових праць Миколаївського гуманітарного університету імені Петра Могили. Сер. Екологія. – 2008. – Вип. 7. – С. 89-96.
 13. Петренко Н.Ф. Гігієнічна оцінка комбінованого застосування мембранних та озоно-сорбційних методів очищення та знезараження води, що використовуються на бюветных комплексах м. Одеси /Н.Ф. Петренко, О.К. Созінова, Г.В. Власюк, В.М.Опанасенко //Причорноморський екологічний бюлетень. – 2012. -№4(46). – С. 160-170.
 14. Смирнова С.М. Оцінка можливості використання підземних джерел води в якості питної води на прикладі мікрорайону Терновка міста Миколаєва /С.М. Смирнова, В.М. Смирнов, Д.В. Багатюк //Наук. вісник МДУ ім. В.О. Сухомлинського. Біологічні науки. – 2014. – Вип. 6.2(107). – С. 57-63.
 15. Щербак О.В. Еволюція макрокомпонентного складу питних підземних вод в умовах техногенезу на території Херсонської області/О.В. Щербак, О.П. Лобасов, Л.О. Калініченко //Вісник ОНУ ім. І.І. Мечникова. Географічні та геологічні науки. – 2014. – Т. 19, вип. 3. –С. 289-298.
 16. Профілактична токсикологія та медична екологія/ За ред. акад. НАМН України І.М. Трахтенберга. –К.: Авіцена, 2010.–248 с.
 17. Акулов К.И. Коммунальная гигиена /К.И. Акулов, К.А. Буштуева, Е.И. Гончарук и др. – М.: Медицина, 1986.- 608 с.
 18. Гончарук Є.І. Комунальна гігієна /Є.І. Гончарук. – К.: Здоров’я, 2006. – 792 с.
Завантажити повний текст (PDF)