Гідрохімічний режим Куяльніцького лиману в сучасний період

Автори: Богатова Ю.І.

Рік: 2016

Випуск: 20

Сторінки: 61-68

Анотація

На основі аналізу даних моніторингу до і після запуску морської води(2014-2015 рр.) дана характеристика сучасного гідрохімічного режиму закритого Куяльницкого лиману – цінного бальнеологічного і рекреаційного об’єкту. Зроблений висновок про те, що заповнення лиману морською водою не призвело до погіршення гідрохімічних умов в лимані. Оцінено внесок антропогенних і природних джерел надходження біогенних речовин у формування гідрохімічних умов в лимані. Основними джерелами надходження в лиман біогенних речовин були: щодо розчинених органічних речовин азоту і фосфору – морська вода, щодо розчинених мінеральних речовин (нітратів) і кремнію – атмосферні опади. Антропогенні джерела, якими є неочищені комунальні стоки з прилеглих до лиману територій, здійснюють локальний вплив на екосистему, оскільки мають відносно невеликі витрати води.

Теги: гідрохімічний режим; Куяльницкий лиман; морська вода; природні і антропогенні джерела

Список літератури

 1. Розенгурт М.Ш. Гидрология и перспективы реконструкции природных ресурсов Одесских лиманов /М.Ш. Розенгурт. – Киев, Наукова думка, 1974. – 224 с.
 2. Северо-западная часть Черного моря: биология и экология: монография / [Г.П. Гаркавая, Ю.И. Богатова; В.В. Адобовский, Ю.И. Богатова и др.]; ред. Ю.П. Зайцев, Б.Г. Александров, Г.Г. Миничева; Одесский филиал Ин-та биологии южных морей НАН Украины. – Киев: Наукова думка, 2006. – С. 67, 407-411.
 3. Нікіпелова О.М. Результати моніторингу колоїдно-хімічних властивостей мулових сульфідних систем Куяльницького лиману та озера Чокрак /О.М. Нікіпелова //Тр. Од. політехн. ун-ту. – 2009. – Вип. 1 (13). – С. 169-173.
 4. Гопченко Є.Д. Оцінка складових водного балансу Куяльницького лиману та визначення причин сучасного обміління водойми /Э.Д. Гопченко, О.М. Гриб //Метеорологія, кліматологія та гідрологія. – 2010. – Вип. 51. – С. 200-215.
 5. Эннан А.А. Деградация водной экосистемы Куяльницкого лимана и пути ее восстановления /А.А. Эннан, Г.Н. Шихалеева, В.В. Адобовский, В.П. Герасимюк, И.И. Шихалеев, А.И. Кирюшкина //Причерноморський Екологічний бюлетень. – Одесса, 2012. – №1 (43) – С. 75-85.
 6. Адобовский В.В. Особенности современного гидролого-гидрохимического режима Куяльницкого лимана и прогнозная оценка его составляющих в условиях возможного пополнения водоема морскими и пресными водами /В.В. Адобовский, Ю.И. Богатова //Український гідрометеорологічний журнал. – 2013. – № 13. – С. 127-137.
 7. Загоровский Н.А. О колебаниях гидрологических и биологических свойств Одесских лиманов /Н.А. Загоровский, А.Багдасарьянц, А.В. Окул //Тр. Всеукр. ин-та курортологии и бальнеологии. 1933.– Вып. 2. – С. 37-44.
 8. Методы гидрохимических исследований океана. – М.: Наука, 1978. – 261 с.
 9. Руководство по химическому анализу морских вод РД 52.10.243-92. – Санкт-Петербург: Гидрометеоиздат, 1993. – 263 с.
 10. Климатический монитор в Одессе. – Интернет ресурс //www. pogodaiklimat.ru.
 11. Антонович В.П. Результаты химико-аналитического изучения рапы и пелоидов Куяльницкого лимана в начальный период его заполнения морской водой /В.П. Антанович, С.А. Андронати //Природно-ресурсний потенціал Куяльницького та Хаджибейського лиманів, території міжлимання: сучасний стан, перспективи розвитку. Матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф. – Одеса, 2015. – С.13-15
Завантажити повний текст (PDF)