Метод нерівноважних функцій Гріна у матричному зображенні. 3. Хюккелєвська модель графена

Автори: Кругляк Ю.О., Крижанівська Т.В.

Рік: 2016

Випуск: 20

Сторінки: 121-127

Анотація

У рамках концепції «знизу – вгору» наноелектроніки розглядається застосування методу нерівноважних функцій Гріна до графену в моделі сильного зв’язку з ортогональним базисом і з параметричним урахуванням взаємодії сусідніх атомів. Сформульовано загальний метод обліку електричних контактів в рівнянні Шредінгера для розв’язування задач квантового транспорту електронів.

Теги: графен; коефіцієнт проходження; метод НРФГ; нанофизика; наноэлектроника

Список літератури

 1. Кругляк Ю.А. Метод неравновесных функций Грина в матричном представлении. 1. Теоретические основы. /Ю.А. Кругляк, Т.В. Крыжановская //Вісник Одеського держ. екологічного ун-ту. – 2014. – В. 18. – С. 175 – 192.
 2. Кругляк Ю.А. Метод неравновесных функций Грина в матричном представлении. 2. Модельные транспортные задачи. /Ю.А. Кругляк, Т.В. Крыжановская //Вісник Одеського держ. екологічного ун-ту. – 2015. – В. 19. – С. 201 – 209.
 3. Datta Supriyo. Lessons from Nanoelectronics: A New Per-spective on Transport. Hackensack, New Jersey: World Scientific Publishing Company, 2012, 474 p.; www.nanohub.org/courses/FoN2.
 4. Кругляк Ю.А. Уроки наноэлектроники. 1–3. /Ю.А. Кру-гляк, Н.Е. Кругляк //Физическое образование в вузах. – 2013. – Т. 19. – №№ 1–3.
 5. Mojara R.G., Zainuddin A.N.M., Klimeck G., Datta S. Atomistic non-equilibrium Green’s function simulations of graphene nano-ribbons in the quantum hall regime. J. Comput. Electron, 2008, vol. 7, pp. 407 – 410.
 6. Berger C., Zhimin Song, Xuebin Li, Xiaosong Wu, Brown N., Naud C., Mayou D., Tianbo Li, Hass J., Marchenkov A.N., Conrad E.H. First P.N., de Heer W.A. Elec-tronic Confinement and Coherence in Patterned Epitaxial Graphene. Science, 2006, vol. 312, pp. 1191 – 1196.
 7. Fujita M., Wakabayashi K., Nakada K., Kusakabe K. Pecu-liar Localized State at Zigzag Graphite Edge. J. Phys. Soc. Japan, 1996, vol. 65, no. 7, p. 1920.
 8. Nakada K., Fujita M., Dresselhaus G., Dresselhaus M.S. Edge state in graphene ribbons: Nanometer size effect and edge shape dependence. Phys. Rev. B., 1996, vol. 54, no. 24, p. 17954.
 9. Brey Luis, Fertig H.A. Electronic states of graphene nano-ribbons studied with the Dirac equation. Phys. Rev. B., 2006, vol. 73, no. 23, p. 235411.
 10. Wakabayashi K., Takane Y., Yamamoto M., Sigrist M. Electronic transport properties of graphene nanoribbons. New J. Phys., 2009, vol. 11, p. 095016.
 11. Koch M., Ample F., Joachim C., Grill L. Voltage-dependent conductance of a single graphene nanoribbon. Nature Nanotechnology, 2012, vol. 7, pp. 713 – 717.
Завантажити повний текст (PDF)