Узагальнена транспортна модель електронів Ландауера – Датти – Лундстрома

Автори: Кругляк Ю.О., Терещенко Т.М.

Рік: 2016

Випуск: 20

Сторінки: 110-120

Анотація

Стисло викладена узагальнена модель транспорту електронів Ландауера – Датти – Лундстрома. Задавши зонну структуру, можна обчислити число мод провідності і при вибраної моделі розсіяння для середньої довжини вільного пробігу обчислюються термоелектричні транспортні коефіцієнти в режимі лінійного відгуку для 1D, 2D і 3D провідників в балістичному і дифузійному режимах як при різниці потенціалів, так і при різниці температур на контактах. Наведено кінцеві вирази для всіх термоелектричних транспортних коефіцієнтів через інтеграли Фермі – Дірака для 1D, 2D і 3D напівпровідників з параболічною дисперсією і для графену з лінійною дисперсією в балістичному і дифузійному режимах з урахуванням степеневого закону розсіювання.

Теги: балістичний транспорт; дифузійний транспорт; коефіцієнт проходження; моди провідності; наноэлектроника; термоелектричні коефіцієнти

Список літератури

  1. Landauer Rolf. Spatial variation of currents and fields due to localized scatterers in metallic conduction. IBM J. Res. Dev., 1957, vol. 1, no. 3, pp. 223 – 231.
  2. Landauer Rolf. Electrical resistance of disordered one dimensional lattices. Philos. Mag., 1970, vol. 21, pp. 863-867.
  3. Datta Supriyo. Lessons from Nanoelectronics: A New Perspective on Transport. Hackensack, New Jersey: World Scientific Publishing Company, 2012, pp. 473; www.nanohub.org/courses/FoN1.
  4. Lundstrom Mark, Jeong Changwook. Near-Equilibrium Transport: Fundamentals and Applications. Hackensack, New Jersey: World Scientific Publishing Company, 2013, pp. 227; www.nanohub.org/resources/11763.
  5. Yuriy Kruglyak. Landauer – Datta – Lundstrom Generalized Transport Model for Nanoelectronics. Journal of Nanoscience, vol. 2014, Article ID 725420, pp. 15; DOI: 10.1155/2014/725420.
Завантажити повний текст (PDF)