Переробка осадів, які утворюються після отримання біодизеля

Автори: Софронков О.Н., Гавдзик А., Горліченко М.Г., Шевченко В.Ф., Костик В.В., Васильева М.Г., Гриб К.О.

Рік: 2016

Випуск: 20

Сторінки: 135-141

Анотація

Дослідження проводились методами хроматографії, ІЧ-спектроскопії, рентгеноструктурного аналізу та зняття поляризаційних кривих в електрохімічному реакторі при впливі різних температурах (298, 323, 343К), для чого були використані прилади: інфрачервоний спектрометр «Spector», рентгенівський апарат УРС-6, УРС-50 і потенціостат «Sistem-5000». В якості каталізаторів були використані Pt, Ni-Re, Ni як гладкі, так і ті, що розпилюються на вугілля.
Показано, що розроблена методика заснована на утилізації відходів електроокислення, що утворюються при виробництві біодизелю, з використанням каталізаторів, нанесених на вугільну основу, що дозволяло більш повно електроокислювати осади, що утворюються під час виробництва біодизеля. При цьому отримувати продукти електроокислення, які можуть бути використані у виробництві (каталізаторів в органічному синтезі, компоненти лосьйонів, емульгаторів і кремів для інтенсифікації засмаги).
Проведене дослідження показали переважаючу роль d-характеристики поверхонь при виборі активних каталізаторів, що використовуються для окислення різних речовин.

Теги: електрокаталіз без благородних металів; захист навколишнього середовища

Список літератури

 1. Pozykivanie i energetyczne wykorzystanie biogazu roslniczego, cze, ść 1, 2, 3 (Zespól autorsti; Kicrownik E. Glodek) IMMB, Opole, 2007. 72 p.
 2. Порзинский С. Основы применения хроматографии в катализе / С. Порзинский, М. Яновский, А. Берман. – М.: МИР, 2006. – 560 с.
 3. K. Vetter. Elektrochemicsche kimtik. Berlin, Gottingen, Heidelberg, 1961. 856 p.
 4. Козицина Л.А. Применение УФ-, ИК- и ЯМР спектроскопии в органической химии / Л.А. Козицина, Н.Б. Куплетская. M.: Высшая школа, 1971. – 264 с.
 5. Иоффе Б.В. Физические методы определения строения органических молекул. / Б.В. Иоффе, Р.Р. Костиков, В.В. Разин. Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1976. – 344 с.
 6. Сильверстейн Р. Спектрометрическая идентификация органических соединений. / Р. Сильверстейн, Г. Басслер, Т. Моррил – М.: МИР. 1977. – 590 с.
 7. Юсти Э. Топливные элементы. / Э. Юсти, А. Винзель. – М.: МИР, 1964, – 480 с.
 8. Руководство по рентгеноструктурному исследованию минералов / Под ред. В.А. Франк-Каменецкого. Ленинград: Нева, 1975. – 218 с.
 9. Русаков А.А. Рентгенография металлов. / А.А. Русаков. – М.: Атомиздат, 1977. – 212 с.
 10. Миркин Л.И. Справочник по рентгеноструктурному анализу поликристаллов. / Л.И. Миркин. – М.: Изд-во физико-математической литературы, 1961. -863 с.
 11. Давтян О.К. Кинетика и катализ химических и электродных процессов. / О.К. Давтанян. – Изд-во АН Армянской ССР, 1984. -383 с.
 12. Электрохимия органических соединений / Под ред. М. Байдера. – М.: МИР, 1976. – 731 с.
Завантажити повний текст (PDF)