Тривимірна структура повітряних потоків в області α- мезомасштабних бароклінних зон – експериментальні дослідження руху і його моделювання методом дискретних вихорів

Автори: Івус Г.П., Грушевський О.М., Єшану О.Є.

Рік: 2008

Випуск: 05

Сторінки: 112-121

Анотація

(І частина)
Польові спостереження і мезомасштабний аналіз структури поля завихреності атмосферного фронту

На підставі даних дропзондування розглядається структура поля завихреності фронтальної зони в межах граничного шару атмосфери. На рівні якісної згоди показано, що характер ізентропічного руху в горизонтальній і вертикальній площинах відображає особливості кінематичної структури поля швидкості в області атмосферного фронту.

Теги: вертикальні розрізи полів потенціальної температури і завихреності; мезомасштабні дані; поле відносного вихору

Список літератури

  1. Грушевский О.Н., Ешану А.Е. Объективный анализ интенсивности мезомасштабных вихревых структур в зоне атмосферных фронтов // Матеріали VII наукової конференції молодих вчених ОДЕКУ 18 – 20 травня 2006 р. – С. 22-23.
  2. Динамика погоды. Под редакцией С.Манабе. – Л.: Гидрометиздат, 1988. – 420 с.
  3. Witman G.B. Linear and Non Linear Waves. – Wiley, New York, 1974. – p 275.
  4. Шакина Н.П. Динамика атмосферных фронтов и циклонов – Л.: Гидрометиздат, 1985 – 263с.
  5. Browning K.A., Harrold T.W. Air motion and precipitation growth in a wave depression. // Quart. J. Roy. Meteorol. Soc. – 1969. – v.95, N 404. – p. 288-309.
  6. Ефимов В.А., Петерсон В.Б. Модель фронтогенеза на основе вихревых цепочек Кармана //Метеорология, климатология и гидрология.- 1995.- Вып.32.- С. 102-107.
  7. Грушевський О.М. Мезоструктура поля вітру у зонах атмосферних фронтів: просторово-часові особливості та спрощені прийоми моделювання // Вісник Одеського державного екологічного університету, 2007.- Вип.4.- С. 114-119.
Завантажити повний текст (PDF)