Синоптичні процеси при утворенні низькотропосферних течій над півднем України у тепле півріччя

Автори: Івус Г.П., Агайар Е.В., Семергей-Чумаченко А.Б., Дмитренко А.П.

Рік: 2017

Випуск: 21

Сторінки: 29-38

Анотація

Виявлення і прогнозування струминних течій нижніх рівнів атмосфери є одним із складних завдань синоптичної метеорології. Причина подібних утруднень полягає в різноманітності фізичних механізмів, що призводять до посилення швидкості повітряного потоку у вузькій зоні в межах пограничного шару атмосфери. Визначення типу макро- і мезомашта-бних баричних полів, сприяючих утворенню низьких струменів, може значно полегшити розробку прогностичних методик.

У статті розглянуті циркуляційні процеси над південно-західною територією України у тепле півріччя за період з 2001 по 2010 роки при формуванні струминних течій низьких рівнів на прикладі міст Одеса та Сімферополь. За допомогою типізації синоптичних ситуацій над зазначеними регіонами з урахуванням елементарних циркуляційних механізмів, запропонованих Б. Л. Дзердзеєвським, В. М. Курганською і З. М. Вітвицькою, виявлені найбільш імовірні атмосферні процеси та типи синоптичних ситуацій, які створюють умови над півднем України для виникнення низькотропосферних струменів і формування режиму вітру у граничному шарі.

Теги: елементарний циркуляційний механізм; интенсивность; интенсивность; інтенсивність; синоптические процессы; синоптические процессы; синоптичні процеси; струйные течение нижних уровней; струйные течение нижних уровней; струминна течія нижніх рівнів; типизация; типизация; элементарный циркуляционный механизм; элементарный циркуляционный механизм

Список літератури

 1. Клімат України / за ред. В. М. Ліпінського, В. А. Дя-чука, В. М. Бабіченко. К.: Видавництво Раєвського, 2003. 343 с
 2. Кононова Н. К. Классификация циркуляционных меха-низмов Северного полушария по Б. Л. Дзердзеевскому / отв. ред. А. Б. Шмакин. Москва, 2009. 372 с.
 3. Ивус Г. П., Ефимов В. А. Физика антициклогенеза: монография. К.: КНТ, 2005. 208 с.
 4. Івус Г. П. Спеціалізовані прогнози погоди: підручник. Одеса, 2012. 407 с.
 5. Ивус Г. П., Иванова С. М. Структура мезоструй над Украиной и Молдавией // Труды УкрНИГМИ. 1987. Вып. 225. С. 68–73.
 6. Means L. L. On thunderstorm forecasting in the central United States. Mon. Wea. Rev., 1952, vol. 80, pp. 165–189.
 7. Логвинов К. Т., Раевский А. Н., Айзенберг М. М. Опас-ные гидрометеорологические явления в Украинских Карпатах. Л.: Гидрометеоиздат, 1973. 200 с.
 8. Стихійні метеорологічні явища на території України за останнє двадцятиріччя (1986-2005 рр.) / за ред. В. М. Ліпінського, В. І. Осадчого, В. М. Бабіченко. К.: Ніка-Центр, 2006. 312 с.
 9. Ивус Г. П., Семергей-Чумаченко А. Б. Смерчи и струй-ные течения низких уровней (обзор литературных ис-точников) // Культура народов Причерноморья. 2006. № 73. С. 156–158.
 10. Бызова Н. Л., Глазунов В. Г. Об особенностях формирования вертикального профиля ветра в слое приземной инверсии температуры при сильных сдвигах ветра, опасных для работы авиации // Труды ГМЦ СССР. 1985. Вып. 260. C. 72–87.
 11. Ивус Г. П., Кивганов А. Ф., Хоменко Г. В. Струйные течения нижних уровней над югом Европейской части СССР и возможность их диагноза по данным объективного анализа // Труды Роскомгидрометцентра. 1992. Вып. 321. С. 131–135.
 12. Ивус Г. П., Семергей-Чумаченко А. Б. К вопросу о струйных течениях нижних уровней над Одессой // Метеорология, климатология и гидрология. 1998. Вып. 35. С. 121–129.
 13. Ивус Г. П., Кивганов А. Ф., Тимофеев В. Е. Струйные течения пограничного слоя атмосферы. К.: УМК ВО при Минвузе УССР, 1991. 49 с.
 14. Ивус Г. П., Семергей-Чумаченко А. Б., Агайар Э. В., Дмитренко А. П. Влияние адвекции тепла на образование струйных течений нижних уровней // Український гідрометеорологічний журнал. 2011. № 9. C. 66–72.
 15. Ivus G. P., Semergey-Chumachenko А. B, Agayar Е. V., Dmitrenko A. P., Syhov О. О. Scientific Journal «ScienceRise», 2016, no 7/1 (24), pp. 11–15. (In Ukrainian)
 16. Івус Г. П., Агайар Е. В, Гурська Л. М., Зубкович С. О. До питання про типізацію синоптичних процесів над територією України // Вісник ОДЕКУ. 2015. Вип. 19. С. 41-47.
 17. Brandon Storm, Jimy Dudhia, Sukanta Basu, Andy Swift, Ian Giammanco. Evaluation of the Weather Research and Forecasting Model on Forecasting Low-level Jets: Implications for Wind Energy. Wind Energy, 2008. DOI: 10.1002/we.288.
 18. Song J, Liao K, Coulter R. L, Lesht B. M. Climatology of the low-level jet at the Southern Great Plains atmospheric boundary layer experiments site. Journal of Ap-plied Meteorology, 2005, no. 44, pp. 1593-1606.
Завантажити повний текст (PDF)