Тотчно-розвязувана модель хімічно реагуючої системи на одновимірній частково заповненій гратці

Автори: Герасимов О.І.

Рік: 2017

Випуск: 21

Сторінки: 86-92

Анотація

Розглянута модель флуктуаційної динаміки двох-компонентної реагуючої суміші на одновимірній гратці із вакансіями,яка припускає точні розв’язки. Отримані аналітичні вирази для ймовірнісних функцій розподілу,середніх чисел заповнення та їх середньоквадратичних флуктуацій,конфігураційної ентропії та статистичної суми. Модель Ізинга не реагуючої заповненої гратки доповнена отриманим точним виразом для статистичної суми на випадок наявності вакансій. Наочно продемонстрована не ергодичність розглянутої системи,яка характеризується відмінними від висновків моделі середнього поля співвідношеннями між середніми кількостями реагентів у асимптотичних квазістаціонарних станах.

Теги: вероятностные функции распределения; вероятностные функции распределения; ергодичність; ймовірнісні функції розподілу; реагирующие одномерные решетки; реагирующие одномерные решетки; реагуючі одновимірні гратки; статистическая механика реагирующих решеток с вакансиями; статистическая механика реагирующих решеток с вакансиями; статистична механіка реагуючих граток із вакансіями; флуктуационная динамика; флуктуационная динамика; флуктуаційна динаміка; эргодичность; эргодичность

Список літератури

  1. Nicolis G., Prigogine I. Self-organization in Nonequilibrium systems. New York: Wiley Interscience, 1977.
  2. Privman V.(Ed.) Non-equilibrium Statistical Mechanics in 1D. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
  3. Hill T. An introduction to statistical thermodynamics. New York: Dover Publ., 1986.
  4. Provata A., Turner J., Nicolis G. Journ. Stat. Phys, 1993, vol. 70, p. 1195.
  5. Prudnicov A., Brychkov Yu., Marichev O. Integrals and series. Vol.1.: Elementary functions. Vol.2.: Special functions. New York: Gordon and Breach S.P., 1986.
  6. Marro J., Dickman R. Non-equilibrium phase transitions in Lattice models. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
  7. Hikami K. Excusion statistics and chiral partition function. Physics and combinatorics. Singapore: World Scientific, 2002. (Ed.:A.Kirilov)
  8. Gerasymov O.I,Khudyntsev N.N.Condensed Matter Physics, 1999, Vol. 2, No. 1(17), p. 75.
  9. Bowker M. The basis and applications of Heterogeneous Catalysis. Oxford: Oxford University Press, 1998.
Завантажити повний текст (PDF)