Аналіз сучасної системи екологічного оподаткування в Україні та зарубіжний досвід

Автори: Бунякова Ю.Я.

Рік: 2017

Випуск: 21

Сторінки: 15-21

Анотація

У статті проаналізовано сучасну систему екологічного оподаткування господарської діяльності в Україні, пов’язаної з впливом на стан навколишнього природного середовища, що надало можливість виокремити певні суперечності та узагальнити проблеми її функціонування, а також запропоновано напрями її реформування відповідно до світового досвіду з огляду на практику країн Європейського союзу та особливостей стану вітчизняної економіки.

Теги: взимание; взимание; Европейский союз; Европейский союз; екологічний податок; Європейський союз; Налоговый кодекс; Налоговый кодекс; налогообложение; налогообложение; оподаткування; Податковий кодекс; реформа; реформа; стягнення; экологический налог; экологический налог

Список літератури

  1. Про охорону навколишнього природного середовища. Закон України від 26.06.91 р., № 1264-XII // База даних «Законодавство України» / ВР України URL: http://zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 1.02.2017).
  2. Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року. Закон України від 21.12. 2010 р. №2818-VI: // База даних «Законодавство України» / ВР України URL:
    http://zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 25.12.2016).
  3. Коваленко М. А., Мацієвич Т. О. Євроінтеграція і екологічна політика: невідкладні завдання і план дій для України. Економічна конвергенція країн Європейського Союзу: досвід та перспективи для України: монографія / за ред. В. І. Покотилової. Херсон, 2013. 326 с.
  4. Мацієвич Т. О. Особливості екологічного оподаткування: практика країн Європейського Союзу // Економічний аналіз : зб. наук. праць / за ред. В. А. Дерий. Тернопіль, 2014. Том 15. № 2. С. 71-78.
  5. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 23.12.2016).
  6. Державний комітет статистики України. URL: http://ukrstat.gov.ua (дата звернення 15.10.16.).
  7. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2014 році / Міністерство екології та природних ресурсів України. Київ: ФОП Грінь Д. С, 2016. 350 с.
  8. Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік». Закон України від 31.07.2014 р., № 1622-VII // База даних «Законодавство України» / ВР України URL: http://zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 3.12.2016).
Завантажити повний текст (PDF)