Удосконалення розранхунково-нормативної бази для визначення характеристик максимального стоку дощових паводків і весняних водопіль

Автори: Гопченко Є.Д., Овчарук В.А., Романчук М.Є.

Рік: 2017

Випуск: 21

Сторінки: 49-55

Анотація

У статті обґрунтовується методична основа для нормування розрахункових характеристик екстремально високих витрат води весняних водопіль і дощових паводків, які представляють собою велику небезпеку для гідротехнічних об’єктів та їх експлуатації в басейнах річок, а також для населених пунктів.

Науково-методична база ґрунтується на використанні геометричної структури одно- модальних гідрографів схилового припливу і руслового стоку. З метою спрощення розрахункової схеми гідрографи розглядаються у розгорнутому часовому форматі, починаючи з максимальних витрат води. Це у свою чергу сприяє просторово-часовому узагальненню характеристик як схилового припливу, так само й гідрографів руслового стоку.

Теги: весеннее половодье; весеннее половодье; весняне водопілля; дождевые паводки; дождевые паводки; дощові паводки; максимальний стік; максимальный сток; максимальный сток; русловий гідрограф; русловой гидрограф; русловой гидрограф; склоновый приток; склоновый приток; схиловий приплив

Список літератури

  1. Соколовский Д. Л. Речной сток. Гидрометеоиздат, 1968. 538 с.
  2. Гопченко Є. Д., Лобода Н. С., Овчарук В. А. Гідрологічні розрахунки: підручник. Одеса: ТЕС, 2014. 484 с.
  3. Eugene Gophenko, Valeriya Ovcharuk. Theoretical ground of normative base for calculation of the characteristics of the maximum runoff and its practical realization. Transboundary Floods: Reducing Risks Through Managment. NATO Sciences Series. IV Earth and Environmental Sciences, 2006, no. 72, pp. 91-99.
  4. Gopchenko E. D., Ovcharuk V. A., Romanchuk M. E. A method for calculating characteristics of maximal river runoff in the absence of observational data: Case study of Ukrainian rivers. Water Resources. Pleiades, 2015, vol. 42, issue 3, pp. 285-291.
  5. Гопченко Є. Д., Овчарук В. А., Шакірзанова Ж. Р. Розрахунки та довгострокові прогнози характеристик максимального стоку весняного водопілля в басейні р. Прип’ять: моногр. Одеса: Екологія, 2011. 335 с.
  6. Пособие по определению расчетных гидрологических характеристик. Л.: Гидрометеоиздат, 1984. 447 с.
  7. Гопченко Е. Д. О редукционных формулах максимального стока // Тр. Укр. НИГМИ. 1980. Вып. 175. С. 85-93.
  8. Руководство по гидрологической практике. Том ІІ. Управление водными ресурсами и практика применения гидрологических методов. Шестое издание. ВМО-168. 2012. 324 с.
  9. Ovcharuk V., Todorova O. Determination of characteristics maximal runoff Mountain Rivers in Crimea. J. Fundam. Appl. Sci., 2016, vol. 8 (2), pp 525-541. doi: http://dx.doi.org/10.4314/jfas.v8i2.23
Завантажити повний текст (PDF)