Статистичні параметри часових рядів максимальних витрат води і шарів стоку весняного водопілля в басейні річки ДністерСтатистичні параметри часових рядів максимальних витрат води і шарів стоку весняного водопілля в басейні річки Дністер

Автори: В.А.Овчарук, А.В.Траскова

Рік: 2013

Випуск: 16

Сторінки: 141-148

Анотація

На базі сучасної вихідної інформації з максимального стоку весняного водопілля проаналізовані тенденції у змінах стокових характеристик і розраховані основні статистичні параметри часових рядів максимальних витрат води і шарів стоку в басейні річки Дністер.

Теги: максимальний стік весняного водопілля; однорідність; статистичні параметри

Список літератури

 1.  Вишневський В.І. Зміни клімату і річкового стоку на території України і Білорусі // Наук.праці УкрНДГМІ. – 2001. – Вип.249. – С.89-105.
 2.  Гребінь В.В. Сучасний водний режим річок України (ландшафтно-гідрологічний аналіз). – К. : Ніка-Центр, 2010. – 316 с.
 3.  Гопченко Є.Д., Овчарук В.А., Шакірзанова Ж.Р. Дослідження впливу сучасних змін клімату на характеристики максимального стоку весняного водопілля на річках Полісся //Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – 2010. – Т.3(20). – С. 50-59.
 4. Клімат України: у минулому…і майбутньому? : Монографія / [Кульбіда М.І., Барабаш М.Б., Єлістратова Л.О. та ін.]: за ред. М.І.Кульбіди, М.Б.Барабаш. – К. : Сталь, 2009. – 234 с
 5.  Паламарчук М.М., Закорчевна Н.Б. Водний фонд України: Довідковий посібник. – К.: Ніка-Центр, 2001.– 392 с.
 6. Рождественский А.В., Чеботарев А.И. Статистические методы в гидрологии. – Л.:Гидрометеоиздат,
  1974.- 423 с.
 7.  Сикан А.В. Методы статистической обработки гидрометеорологической информации. – Санкт –
  Петербург, 2007 – 278с.
 8. Методические рекомендации по оценке однородности гидрологических характеристик и определению их расчетных значений по неоднородным данным. – Санкт-Петербург, 2010. – 162 с.
 9. Пособие по определению расчетных гидрологических характеристик (СНиП 2.01.14-83). – Л.: Гидрометеоиздат, 1984. – 484с.
Завантажити повний текст (PDF)