Економіко-екологічні основи комплексного морського планування

Автори: Павленко О.П.

Рік: 2013

Випуск: 16

Сторінки: 27-31

Анотація

Стаття присвячена системі комплексного морського планування взагалі й зокрема стосується прибережної зони морів. В статті представлений аналіз особливостей морського планування, а також причин наявних ускладнень такого планування та рекомендації щодо його вдосконалення.

Теги: інтегроване управління; морське планування; прибережна зона; прибережна смуга морів; Чорне море

Список літератури

  1. Просторове планування розвитку прибережної смуги морів України / В.І. Карамушка [Укр НЦЕМ]. —Одеса: Типографія «Препринт Бистро», 2009. — 55 с.
  2. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2011 році. – К.: Міністерство екології та природних ресурсів України, LAT & K. – 2012.-258 с.
  3. Студенніков І. В., Дьяков О. А. Інтрегроване управління приморською зоною: базові поняття, принципи і значення для сталого розвитку України // Стратегічна панорама. Щоквартальний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 107-116;
  4. Model Law on Sustainable Management of Coastal Zones and European Code of Conduct for Coastal Zones. Committee responsible for the activities of the Council of Europe in the field of biological and landscape diversity. Nature and Environment Series, N 101. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2000.
  5. Формування системи інтегрованого управління морським природокористуванням. Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.08.01 / К.В. Степанова; HAH України. Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса: 2005. — 21 с.
  6. Фоменко В.А. Теоретико-концептуальні положення інтегрованого розвитку прибережних територій Азово-Чорноморського регіону / Фоменко В.А. — Экономічні інновації. — № 44. — 2011. — С. 304- 314.
  7. Програма дій «Порядок денний на XXI століття»: Ухвалена конференцією ООН з навколишнього середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро (Саміт «Планета Земля», 1992 р.): Пер. з англ. — 2-ге вид. — К.: Інтелсфера, 2000. — 360 с.
Завантажити повний текст (PDF)