Фізика гранульованих матеріалів: стан та перспективи досліджень. Частина 1

Автори: Герасимов О.І.

Рік: 2013

Випуск: 16

Сторінки: 196-204

Анотація

Робота починає серію статей, які присвячені огляду стану досліджень у актуальному, який стрімко розвивається, напрямку сучасної фізики м’якої матерії: фізиці гранульованих матеріалів, що виявляють унікальні, проміжні по відношенню до відомих агрегатних станів: газів, рідин, аморфних та твердих тіл та є по суті складними, багаточастинковими, суттєво нелінійними, динамічними дисипативними мікромеханічними системами.

У частині першій наведені деякі типові, часто екстраординарні як структурні так і динамічні властивості, а також обговорюються окремі напрямки їх досліджень. Дискутуються проблеми та перспективи розвитку загальної теорії та методів фізичного та чисельного моделювання таких матеріалів, їх адекватність, а також намічуються теми та питання, які планується висвітлювати у наступній серії оглядів.

Теги: динамічні дисипативні системи; м’яка матерія

Список літератури

 1. Jaeger H.M., Nagel S.R., Behringer R.P. The physics of granular materials. //Rev.Mod.Phys.- 1996.- Vol.68.- P.1259-1272.
 2. Duran J. Sands, powders and grains.-New York: Springer-Verlag, 2000.-200p.
 3. Kadanoff L. Built upon sand: theoretical ideas inspired by granular flows. // Rev.Mod.Phys.- 1999.- Vol.71.-P.435-447.
 4. de Gennes P.G. Granular matter: a tentative view. // Rev.Mod.Phys.-1999.- Vol.71,S.- P.374-385.
 5. Герасимов О.І., Співак А.Я., Худинцев М.М., Клименков О.А. Транспорт енергії (імпульсу) в модельних низьковимірних дисипативних системах. //Вісник ОДЕКУ.-2008.-№6.-C.225-233.
 6. Герасимов О.І., Вандевалле Н., Співак А.Я., Худинцев М.М., Люмє Г., Дорболо С., Клименков О.А. Стаціонарні стани у 1D моделі системи непружних частинок. //Укр. фіз. журн. – 2008.– Т.53, №11.-С.1129-1137.
 7. Герасимов О.І. Структура та динаміка гранульованих матеріалів. //Доповіді НАН України.- 2010.-№11.-С.59-65.
 8. Gerasymov O.I. Structure and dynamics of granular materials perturbed by external fields. // Ukr.Journ.Phys. -2010.-Vol.55, №5.-P.560-567.
 9. Герасимов О.І., Сомов М.М. Локальна структура гранульованих матеріалів. //Вісник ОДЕКУ.-2010.-№10.-С.221-225.
 10. Герасимов О.І., Співак А.Я. Кінетична дисперсійна модель середнього поля для ущільнення гранульованих матеріалів. //Вісник ОДЕКУ.-2010.-№9.-С.190-197.
 11. Герасимов О.І., Співак А.Я. Кінетична модель ущільнення у гранульованих матеріалах. // Вісник ОДЕКУ.-2010.-№10.-С.266-231.
 12. Герасимов О.И. О новом классе точных решений дифференциально-разностного уравнения движения для механических возбуждений в одномерной неоднородной гранулированной цепочке. //Вісник ОДЕКУ.-2011.-№11.-C.198-202.
 13. Герасимов О.І., Сомов М.М. Стереологічний аналіз локальної структури гранульованих матеріалів (метод Вороного). //Вісник ОДЕКУ.-2011.-№12.-С.215-219.
 14. Герасимов О.І., Вандевалле Н. Щодо точних розв’язків задачі про перенесення імпульсу у неоднорідному гранульованому ланцюжку. //Доповіді НАН України.-2012.-№8.-С.67-72.
 15. Герасимов О.І., Співак А.Я. Моделювання руху механічних збуджень у одновимірних неоднорідних гранульованих ланцюжках: вплив граничних умов. //Вісник ОДЕКУ.-2012.- №14.-С.217-223.
 16. Герасимов О.І., Сомов М.М. Ентропійна модель для опису вертикального профілю густини у гранульованих матеріалав у гравітаційному полі. //Вісник ОДЕКУ. – 2012.-№14.-С.224-228.
Завантажити повний текст (PDF)