Statistical parameters the time series maximum discharges and layers of spring high water flow in the basin of the river Dniester

Authors: Ovcharuk V.A., Traskova A.V.

Year: 2013

Issue: 16

Pages: 141-148

Abstract

On the basis of the modern source of information on the maximum spring flood runoff analyzed by trends in the changes of runoff characteristics and calculated the principal statistics of the time series of maximum water flow and layers of flow in the basin of the river Dniester.

Tags: maximum spring flood runoff; statistical parameters; uniformity

Bibliography

  1.  Вишневський В.І. Зміни клімату і річкового стоку на території України і Білорусі // Наук.праці УкрНДГМІ. – 2001. – Вип.249. – С.89-105.
  2.  Гребінь В.В. Сучасний водний режим річок України (ландшафтно-гідрологічний аналіз). – К. : Ніка-Центр, 2010. – 316 с.
  3.  Гопченко Є.Д., Овчарук В.А., Шакірзанова Ж.Р. Дослідження впливу сучасних змін клімату на характеристики максимального стоку весняного водопілля на річках Полісся //Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – 2010. – Т.3(20). – С. 50-59.
  4. Клімат України: у минулому…і майбутньому? : Монографія / [Кульбіда М.І., Барабаш М.Б., Єлістратова Л.О. та ін.]: за ред. М.І.Кульбіди, М.Б.Барабаш. – К. : Сталь, 2009. – 234 с
  5.  Паламарчук М.М., Закорчевна Н.Б. Водний фонд України: Довідковий посібник. – К.: Ніка-Центр, 2001.– 392 с.
  6. Рождественский А.В., Чеботарев А.И. Статистические методы в гидрологии. – Л.:Гидрометеоиздат, 1974.- 423 с.
  7.  Сикан А.В. Методы статистической обработки гидрометеорологической информации. – Санкт-Петербург, 2007 – 278с.
  8. Методические рекомендации по оценке однородности гидрологических характеристик и определению их расчетных значений по неоднородным данным. – Санкт-Петербург, 2010. – 162 с.
  9. Пособие по определению расчетных гидрологических характеристик (СНиП 2.01.14-83). – Л.: Гидрометеоиздат, 1984. – 484с.
Download full text (PDF)