Оцінка якості води річки десна за комплексом гідрохімічних показників

Автори: Н.С. Лобода, М.Є. Даус, Ю.Л. Дичеренко

Рік: 2013

Випуск: 16

Сторінки: 124-133

Анотація

У статті представлені результати оцінки якості води річки Десна за багаторічний період та у роки характерної водності на основі розрахунків індексу забрудненості води (ІЗВ) і екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями, визначення придатності використання води для господарсько-питного споживання.

Теги: екологічна оцінка; індекс забрудненості води (ІЗВ); роки характерної водності; якість води

Список літератури

  1. Вишневський В.І., Косовець О.О. Гідрологічні характеристики річок України. – К.: Ніка-Центр. – 2003.-324 с.
  2. Ресурсы поверхностных вод СССР: – Л.: Гидрометеоиздат, 1974. – Т. 6, вып. 3: Украина и Молдавия. – 491 с.
  3.  Хільчевський В.К. , Ободовський О.Г., Гребінь В.В. та ін. Загальна гідрологія. – К:Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2008. –399с.
  4. Осадчий В.И., Самойленко В.Н., Набиванец Ю.Б. Информационный менеджмент экологического оздоровления международного бассейна Днепра. – К.:Ника-Центр, 2004. -152 с.
  5. Социально-экономическая оценка влияния трансграничного загрязнения на население бассейна р.Днепр и определение основных субъектов инфраструктуры региона / Б.Данилишин // Отчет по программе ПРООН-ГЭФ, 2002. – 248с.
  6. Коротун І. М., Коротун Л.К., Коротун С.І. Природні ресурси України: Навчальний посібник. – Рівне, 2000. – 192 с.
  7. Вишневський В.І. Річки і водойми України. Стан і використання. – Київ: Віпол, 2000. – 375с.
  8. Гриб Й.В., Клименко М.О.,Сондак В.В. Відновна гідроекологія порушених річкових та озерних систем (гідрохімія, гідробіологія, гідрологія,управління). – Навчальний посібник. – Т.2. – Волинські обереги. – 347 с.
  9.  Сніжко С.І. Оцінка та прогнозування якості природних вод. – К.: Ника-центр, 2001. – 258 с.
  10. В.Д.Романенко та ін. Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями. – К.: Символ-Т, 1998. – 28с.
Завантажити повний текст (PDF)