До питання про застосування апарату нейромережевого моделювання та визначення паттернів в задачах прикладної екології та гідрометеорології

Автори: Препелица Г.П., Лобода А.В., Грушевський О.М., Буяджи В.В.

Рік: 2013

Випуск: 16

Сторінки: 227-231

Анотація

На основі раніше розвинутих моделей нейромережевого моделювання розглянуті задачі моделювання динаміки нейромереж з різними видами вхідних паттернів та прогнозування просторово-часової структури полів концентрацій забруднюючих атмосферу промислового міста речовин, а також полів інтенсивності опадів.

Теги: нейромережеве моделювання; складні паттерни; структура полів концентрацій забруднюючих речовин

Список літератури

 1.  Neural Computers, Eds. R.Eckmiller, C.Malsburg.- Berlin: Springer, 1998.-650р.
 2.  Neural Networks for Computing, Ed. J.Denker.- New York: AIP Publ., 2000.-604р.
 3.  Маныкин Э.А., Самарцев В.В. Оптическая эхо-спектроскопия.- М.: Наука, 1994.- 180с.
 4.  Маныкин Э.А., Сурина И.И. Нейронные сети и их оптические воплощения.- М.: РНЦ ”Курчатовский Институт”, 1993.-320с.
 5. Глушков А.В.. Лобода А.В., Свинаренко А.А. Теория нейронных сетей на основе фотонного эха и их программная реализация.- Одесса: ТЕС, 2003.-256с.
 6. Glushkov A.V., Loboda A.V. Program realization of models of the optical neural networks Препр./МОНУ.НДІ фізики Одеського національного університету ім.І.І.Мечникова; Ph-L-3-01.-Одесса: Астропринт, 2001.-12р.
 7. Лобода А.В., Буяджи В.В. Динамика многослойной оптической нейронной сети: численная реализация для сложных паттернов//Вестник Одесского гос. экологического университета.- 2007.-N4.-C.363-367.
 8. Лобода А.В., Свинаренко А.А., Иваницкая Л.А. Динамика многослойной нейронной сети на основе фотонного эха: численная реализация// Вестник Одесского гос. экологического университета.-2006.-№3.-С.363-367.
 9. Лобода А.В., Сербов Н.Г., Свинаренко А.А., Буяджи В.В. Динамика многослойной нейронной сети на основе фотонного эха: численная реализация с входным прямоугольным импульсом//Вестник Одесского гос. экологического университета.- 2008.-N5.-C.220-224.
 10. Лобода А.В., Сербов Н.Г., Свинаренко А.А., Буяджи В.В. Динамика многослойной нейронной сети на основе фотонного эха: численная реализация с входным cos-подобным импульсом// Вестник Одесского гос. экологического университета.- 2008.-N6.-C. 245-249.
 11. Глушков А.В., Лобода А.В., Сербов М.Г., Свинаренко А.А., Буяджи В.В. Динамика многослойной нейронной сети на основе фотонного эха: численная реализация с входным синусоидальным импульсом// Sensor Electr. and Microsyst. Technologies.- 2008.-N4.-P.63-67.
 12. Лобода А.В., Сербов Н.Г. , Свинаренко А.А., Ткач-Перелыгина Т.В., Динамика многослойной нейронной сети на основе фотонного эха: численная реализация с входным зашумленным паттерном// Вестник Одесского гос. экологического университета.-2009.-N7.-P.246-250.
 13. Khokhlov V.N., Glushkov A.V., Loboda N.S., Bunyakova Yu.Ya. Short-range forecast of atmospheric pollutants using non-linear prediction method// Atmospheric Environment (Elsevier; The Netherlands).-2008.-Vol.42.-P. 7284–7292.
Завантажити повний текст (PDF)