Характеристика джерел та механізмів утворення наносів в Керченській протоці

Автори: Полубок Т.М.

Рік: 2013

Випуск: 16

Сторінки: 159-167

Анотація

Розглянуто та проаналізовано джерела та механізми наносів в Керченській протоці. Наведено різновидність наносів та їх особливості, вплив природних і людських факторів. Розкриті механізми утворення зважених наносів, охарактеризовані їх джерела. Визначена значимість річного стоку, хвиль і течії, вітрів і штормів, днопоглиблюючих робіт, а також антропогенних і природних факрорів.

.

Теги: замулювання; зважені наноси; осадонакопичення; твердий стік

Список літератури

 1. Илюшин В.Я. Квадратный анализ деформации морского дна. //Украинский гидрометеорологический журнал. – 2010. – №6. – С. 225-233.
 2.  Ломакин П. Д., Спиридонова Е. О., Чепыженко А. И., Чепыженко А. А. Антропогенные и природные источники взвешенного вещества в водах Керченского пролива. //Морской экологический журнал.- 2008.– Т.6, №4. – С. 51-59.
 3. Ломакин П.Д., Панов Д.Б., Спиридонова Е.О. Изменения важнейших составляющих экосистемы Керченского пролива после сооружения Тузлинской дамбы. – НПЦ «ЭКОСИ-Гидрофизика», 2008.-11с.
 4. Зенкович В.П. Основы учения о развитии морских берегов. – М.: «Наука», 1962.- 71с
 5. Борисов В.И. Главные реки Кубани.- М.: «Наука», 1978.- 61с
 6. Зенкович В.П. Берега Черного и Азовского морей. – М.: «Наука», 1968.-163с.
 7. ШуйскийЮ.Д.,Вихованець Г.В., Хромов С.С., Муркалов А.Б., Голодов Н.Ф., Березницкая Н.А., Чернявская А.Н. Морфология и динамика абразионных берегов Керченского пролива в пределах Украины. – Проблемы Черного моря. www.ecologylife.ru
 8. Альтман Э.Н. К вопросу об изменчивости расходов воды в Керченском проливе (по натурным наблюдениям). //Труды ГОИН, 1985,вып. 132. -С. 17-28.
 9. Илюшин В.Я. Картографування донних грунтів мілководної морської акваторії. Проблеми і результати досліджень.//Украинский гидрометеорологический журнал. – 2012. – №10. – С. 216-229.
 10.  Ломакин П.Д.,Спиридонова Е.О., Чепыженко А.И., Чепыженко А.А. Антропогенные и природные источники взвешенных веществ в водах Керченского пролива.-Севастополь: НЦП, ”ЭКОСИ-Гидрофизика“, 2008. -71 с.
 11.  Илюшин В.Я. Статистическая оценка бюджета наносов участка Керченской бухты и заносимость подходного канала Керченского Морского Торгового Порта. //Украинский гидрометеорологический журнал. – 2008. – №3. – С. 213-218.
 12. Тучковенко Ю.С., Илюшин В.Я., Коморин В.Н. Моделирование транспорта наносов в Керченском проливе. //Метеорологія, кліматологія та гідрологія -2005. -49. –С. 446-459
 13. Шуйский Ю.Д., Выхованец Г.В., Хромов С.С., Муркалов А.Б., Голодов Н.Ф., Березницкая Н.А., Чернявская А.Н. Морфология и динамика абразионных берегов Керченского пролива в пределах Украины.- Проблемы черного моря. www.ecologylife.ru
 14.  Башкиров Г.С. Динамика прибрежной зоны моря. – М.: Химия, 1961.- 134с.
Завантажити повний текст (PDF)