Використання методології стейкхолдер-менеджменту в забезпеченні сталого розвитку тилігульського лиману

Автори: О.Р. Губанова

Рік: 2013

Випуск: 16

Сторінки: 18-26

Анотація

Визначено фактори порушення сталості екосистеми Тилігульського лиману та обґрунтовано вплив розбіжності інтересів стейкхолдерів на посилення еколого-економічних суперечностей територіального розвитку. Проведено позиціонування асоційованих суб’єктів за значущістю для забезпечення сталого розвитку мікрорегіону. Запропонована стратегія управління стейкхолдерами зони Тилігульського лиману.

Теги: зона Тилігульського лиману; сталий розвиток; стейкхолдери; стратегія управління зацікавленими сторонами

Список літератури

  1. Офіційний сайт регіонального ландшафтного парку “Тилігульський”. – Режим доступу: http://tiligul.org/index.html
  2. Богданович Ю. Лиман можно спасти работая сообща // Деловая Одесса (04.06.12). – Режим доступу: http://dilova.com.ua/
  3. Статистичний щорічник Одеської області за 2010 рік. – Одеса: Головне управління статистики в Одеській області, 2011. – 540 с.
  4. Статистичний щорічник Миколаївської області за 2010 рік / за ред П.Ф. Зацаринського. Головне управління статистики у Миколаївській обл. – Миколаів, 2011. – 514 с.
  5. Отдых в поселке Коблево на Черном море. – Режим доступу: http://www.koblevo.seatour.in.ua/
  6. Кто перекрывает кислород лиманам // Рабочая Газета (27.04.2011). – Режим доступу: http://rg.kiev.ua/page5/article21186/
  7. Трубопроводный транспорт Украины. Проблемы и перспективы развития. – Режим доступу: http://www.snegu.net/single.php?articles/20100602100106
  8. Степанов В.Н. Социально-экономическое состояние района Тилигульского лимана / В.Н. Степанов, Е.В. Степанова // Причорноморський екологічний бюллетень. – 2004.- № 2. – С. 99-109.
  9. Угольницкий Г.А. Устойчивое развитие организаций. Системный анализ, математические модели и информационные технологии управления / Г.А. Угольницкий. – М.: Издательство физико-математической литературы, 2011. – 320 c.
  10. Канаев А. Современные подходы к организации корпоративного управления / А. Канаев. – Режим доступу: http://www.sice.ru/cnts/2259.html
Завантажити повний текст (PDF)