Оценка агроэкологического состояния земель с учетом организации разных типов угодий в Саратском и Килийском районах Одесской области

Авторы: Прикуп Л.О.

Год: 2012

Выпуск: 13

Страницы: 148-152

Аннотация

Представлена общая организация разных типов угодий Саратского и Килийского районов Одесской области и рассчитаны показатели экологической стабильности и бал антропогенной нагрузки. Представлена оценка агроэкологического состояния земель исследуемой территории с учетом экологических показателей.

Теги: заказники; заповедные зоны; пашня; территория юга Одесской области; экологическая стабильность; экологическое равновесие

Список литературы

  1. Методичні рекомендації з комплексної агроекологічної оцінки земель сільськогосподарського призначення / За ред. О.О. Ракоїд. – К.: Логос,2008. — 51с.
  2. Концепція екологічного нормування допустимого антропогенного навантаження на ґрунтовий покрив / Харків – 2004 – 23 с.
  3. Ляшенко Г.В., Прикуп Л.О. Агроекологічна оцінка якості ґрунтів на півдні Одеської області // Вісник Одеського державного екологічного університету. – 2011. — №12. – С. 80-87.
  4. Третяк А.М., Друга В.М. Методологія і методика наукових досліджень у землевпорядкуванні: Навч. посіб. – Аграрна наука, 2005. – 300 с.
  5. Сохнич А.Я. Моніторинг земель: Навч. посіб. / Львівський державний агроуніверситет, Львів, 1997. – 131 с.
  6. Сучасний стан, основні проблеми водних меліорацій та шляхи їх вирішення. / За ред. Академіка УААН та РАСГН, доктора технічних наук, проф. П.І. Коваленка. – К.: Аграрна наука, 2001. – 214 с.
  7. В.В. Морозов Формування ГІС для екологічної оптимізації ландшафту і підвищення родючості грунтів. https://docs.google.com/viewer
  8. Методичні рекомендації оцінки екологічної стабільності агроландшафтів та сільськогосподарського землекористування / Третяк А.М., Третяк Р.А., Шквир М.І. – К.: Інститут землеустрою УААН, 2001. – 15с.
Скачать полный текст (PDF)