An Estimation of the Agroecological State of Earth’s Saratsky and Kilijski Districts of Odessa Area is Taking into Account Organization of Different Types of Lands

Authors: Prikup L.

Year: 2012

Issue: 13

Pages: 148-152

Abstract

It is presented general organization different types of lands of Saratsky and Kilijski districts of the Odessa area and the coefficients of ecological stability and level of the anthropogenic loading are expected by indexes. The given estimation of the agroecological state of earth of the investigated territory is taking into account ecological indexes.

Tags: ecological equilibrium; ecological stability; plough-land; protected zones; the southern territory of the Odessa area; wildlife preserves

Bibliography

  1. Методичні рекомендації з комплексної агроекологічної оцінки земель сільськогосподарського призначення / За ред. О.О. Ракоїд. – К.: Логос,2008. – 51с.
  2. Концепція екологічного нормування допустимого антропогенного навантаження на ґрунтовий покрив / Харків – 2004 – 23 с.
  3. Ляшенко Г.В., Прикуп Л.О. Агроекологічна оцінка якості ґрунтів на півдні Одеської області // Вісник Одеського державного екологічного університету. – 2011. – №12. – С. 80-87.
  4. Третяк А.М., Друга В.М. Методологія і методика наукових досліджень у землевпорядкуванні: Навч. посіб. – Аграрна наука, 2005. – 300 с.
  5. Сохнич А.Я. Моніторинг земель: Навч. посіб. / Львівський державний агроуніверситет, Львів, 1997. – 131 с.
  6. Сучасний стан, основні проблеми водних меліорацій та шляхи їх вирішення. / За ред. Академіка УААН та РАСГН, доктора технічних наук, проф. П.І. Коваленка. – К.: Аграрна наука, 2001. – 214 с.
  7. В.В. Морозов Формування ГІС для екологічної оптимізації ландшафту і підвищення родючості грунтів. https://docs.google.com/viewer
  8. Методичні рекомендації оцінки екологічної стабільності агроландшафтів та сільськогосподарського землекористування / Третяк А.М., Третяк Р.А., Шквир М.І. – К.: Інститут землеустрою УААН, 2001. – 15с.
Download full text (PDF)