The foundation of decisions’ acceptance in the direction of primary drinking-water quality management

Authors: Korinevskaya, V.

Year: 2007

Issue: 04

Pages: 51-59

Abstract

Methodical principles of foundation the decisions’ acceptance in the direction of primary drinking-water quality management are developed and approved, which are based on the system of criteria, characterizing water quality both of separate sources and district of water-supply.

Tags: drinking water; quality management; source of water-supply

Bibliography

  1. Закон України «Про загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2006-2020 роки».
  2. Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 173 «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» від 19.06.96 р.
  3. Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (СанПиН 4630-88). – М.: Мінздрав СССР, 1988. – 69 с.
  4. Юрасов С. М. Методи оцінки якості природних вод. – Одеса: ТЕС, 2004. – 75 с.
  5. Кориневская В. Ю. Шанина Т. П. Первичные управленческие решения в сфере городского водоснабжения // Матеріали VIII Всеукраїнської наукової конференції студентів і аспірантів. – Одеса, 2006. – с. 126-127.
  6. Кориневская В. Ю. Обоснование принятия решений в сфере первичного управления качеством питьевой воды города // Матеріали VI наукової конференції молодих вчених. – Одеса, 2006. – с. 70.
  7. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України № 37 «Про затвердження «Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів» від 18.05.95 р.
Download full text (PDF)