Peculiarities of statistical structure of air temperature and precipitations over a period of the second half of 20 century at Left-bank Ukraine

Authors: Goncharova L, Reschetchenko S.

Year: 2010

Issue: 09

Pages: 103-113

Abstract

Using statistical analysis of observables from the 38 stations for the second half of 20-th century, the spatiotemporal features for changes of climatic fields have been determined for surface temperature and precipitation at left-bank Ukraine.

Tags: air temperature; climate changes; components; global warming; precipitation

Bibliography

 1. Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Summery for Policymakers – Geneva: IPCC, 2007. – 18 p.
 2. Волощук В.М. Про можливі зміни середньорічного температурного режиму України в першій половині XXI століття // Доп. АН України. – 1993. – № 12. – С. 105-110.
 3. Волощук В.М., Бойченко С.Г. Вплив загального глобального потепління клімату на середньорічну інтенсивність атмосферних опадів в Україні // Доп. АН України. – 1998. – № 6. – С. 125-130.
 4. Гончарова Л.Д., Серга Е.М., Школьний Є.П. Клімат і загальна циркуляція атмосфери: Навчальний посібник. – К.: КНТ, 2005. – 252 с.
 5. Свердлик Т.А. Эволюция крупномасштабной атмосферной циркуляции воздуха Северного полушария во второй период современного глобального потепления климата // Тр.УкрНИГМИ. – 1999. – Вып. 247. – С. 63-75.
 6. Сидоренко Н.С., Орлов И.А. Атмосферные циркуляционные эпохи и изменение климата // Метеорология и гидрология. – 2008. – №9. – С. 22-29.
 7. Мартазинова В.Ф., Сологуб Т.А. Атмосферная циркуляция, формирующая засушливые условия на территории Украины в конце XX ст. // Труды УкрНИИГМИ. – 2000. – Вып. 248. – С. 36-47.
 8. Ефимов В.А., Ивус Г.П., Нажмудинова Е.Н. К вопросу о формировании весенних засух на территории Украины // Метеорологія, кліматологія та гідрологія. – 2008. –Вип. 50. – Ч.1. – С. 64-70.
 9. Затула В.І., Мисник С.В. Деякі особливості антициклонічної діяльності на території України в різні сезони року // Метеорологія, кліматологія та гідрологія. – 2008. – Вип. 50. – Ч.1. – С. 51-57.
 10. Мисник С.В. Сезонні особливості антициклонічної діяльності на території України // Фізична географія та геоморфологія. – 2005. – Вип.49. – С. 247-254.
 11. Школьний Є.П., Попович П.П. Дослідження статистичної структури поля середньомісячної кількості опадів для районів України у холодний період // Метеорологія, кліматологія та гідрологія. – 2004. – Вип. 48. – С. 5-12.
 12. Барабаш М.Б., Корж Т.В., Татарчук О.Г. Дослідження змін та коливань опадів на рубежі XX і XXI ст. в умовах потепління глобального клімату // Наук. праці Укр.НДГМІ. – 2004. – Вип. 253. – С. 92-102.
 13. Гордейчук О.П., Волошина О.В. Статистична структура полів температури повітря і опадів на території України за теплий період // Метеорологія, кліматологія та гідрологія. – 2004. – Вип. 48. – С. 13-23.
 14. Гончарова Л.Д., Решетченко С.І. Зміни середньомісячної температури повітря впродовж другої половини ХХ століття на території лівобережної України // Вісник ОДЕКУ. – 2009. – Вип. 8. – С. 79-89.
 15. Школьний Є.П., Лоєва І.Д., Гончарова Л.Д. Обробка та аналіз гідрометеорологічної інформації: Підручник. – К.: Міносвіти України, 1999. – 600 с.
Download full text (PDF)