Вплив руслових процесів на конфігурацію та параметри річкового потоку в нижній течії Дністра

Автори: Обухов Є.В., Жилік А.Д.

Рік: 2012

Випуск: 13

Сторінки: 196-206

Анотація

В статті наводиться гідроморфологічний аналіз руслового процесу та руслових деформацій в нижній течії Дністра в межах Одеської області на основі топографічних карт різних років.

Теги: вимірники закрутів; вільне меандрування; деформация русла; закрут; макроформи; морфометричні характеристики; русловий процес; стан динамічної рівноваги; типізація руслового процесу

Список літератури

  1. Обухов Є.В. Економіко-екологічні оцінки проектів великих українських водосховищ: Монографія. – Одесса: ТОВ «ІНВАЦ», 2008. – 100 с.
  2. Промежуточный отчёт по теме № 237 «Изучение гидрологического режима р. Днестр у с. Кагараш при отработке песчано-гравийных смесей земснарадяами». г. Одесса – 1983 г. – 99 с.
  3. Леви И.И. Инженерная гидрология. – М.: Высшая школа, 1968 – 240 с.
  4. Ресурсы поверхностных вод CCCР. Т.6. Украина и Молдавия. Вып.1. – Л.: Гидрометеоиздат, 1969.
  5. Борік С.А, Єхніч М.П. Методичні вказівки до практичних занять по курсу «Динаміка руслових процесів. Визначення типу руслового процесу та його вимірників». – Одеса, ОГМІ, 1996. – 22 с.
  6. Кондратьев Н.Е., Попов И.В., Снищенко Б.Ф. Основы гидроморфологической теории руслового процеса. – Л.:Гидрометеоиздат, 1982 – 272 с.
  7. Гришанин К.В. Динамика русловых потоков. – Л.: Гидрометиздат, 1979. – 311 с.
  8. Гончаров В.Н. Основы динамики руслових потоков. – Л.: Гидрометиздат, 1954. – 452 с.
  9. Серия топографических карт «Области Украины»: Одесская область. – К.: ГП «КВКФ», 2009.
  10. Шуберт Ф. Ф. «Военно-Топографические карты Российской империи» – 1877 г. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.ckit.ru.

Завантажити повний текст (PDF)