Інтегровані системи менеджменту: практика використання, проблеми та перспективи розвитку в Україні

Автори: Смірнова К.В.

Рік: 2012

Випуск: 13

Сторінки: 50-61

Анотація

Проаналізовано необхідність використання ІСМ на вітчизняних підприємствах; виявлено проблеми та перспективи формування та розвитку ІСМ в умовах України.

Теги: інтегровані системи менеджменту; стандарт ISO 14000 на системи екологічного менеджменту; стандарт ISO 9000 на системи менеджменту якості; стандарт OHSAS 18000 на системи менеджменту промислової безпеки і охорони праці; стандарт SA 8000 на системи соціального і етичного менеджменту

Список літератури

 1. Корпоративный портал ОАО “Азот” [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.azot.cherkassy.net/content/news2/90/
 2. Материалы сайта ПАО «Одескабель» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.odeskabel.com/
 3. Материалы сайта компании «Запорожсталь» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.zaporizhstal.com/about/certification/
 4. Овчаренко Р.В. Економіко-правові проблеми впровадження систем екологічного управління [Электронный ресурс] // Международная научно-практическая интернет-конференция «Экономико-правовые исследования в XXI веке» – Режим доступа: http://www.hozpravo.com.ua/conferences/arhiv/uchastnik.php?ELEMENT_ID=276&ID= 312
 5. Посилкіна О.В., Світлична К.С. Побудова системи показників для оцінки функціонування інтегрованої системи менеджменту на фармацевтичних підприємствах// Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2010. – № 3(11). – С. 40-46.
 6. Потай О.А. Формування інтегрованої системи екологічного менеджменту промислових підприємств // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Л.: НЛТУ України, 2005. – Вип. 15.3. – С. 212–216.
 7. Свиткин М.З. Интегрированные системы менеджмента // Стандарты и качество. – 2004. – №2. – С. 56- 61.
 8. Телина М.В. Интегрированная система менеджмента – инструмент достижения целей // Стандарты и качество. – 2006. – № 9. – С. 84–86.
 9. ISO 9000:2005. Международный стандарт. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь: пер. с англ. – ISO,2005. – 44 с.
 10. ISO 14001-2004. Международный стандарт. Системы экологического менеджмента. Требования с руководством по использованию: пер. с англ. – ISO, 2004. – 23 с.
 11. OHSAS 18001:2010. Международный стандарт. Система управления гигиеной и безопасностью труда. – BSI 04-1999. – 23 с.
 12. SA 8000:2001. Международный стандарт. Социальная ответственность: пер. с англ. – ISO, 2001. – 11 с.

Завантажити повний текст (PDF)