Порівняльні розрахунки випаровування з водної поверхні Каховського водосховища в сучасних умовах

Автори: Обухов Є.В., Корягіна О.С., Корецький Є.П.

Рік: 2012

Випуск: 13

Сторінки: 187-195

Анотація

На основі реальних вихідних даних за 2000 та 2010 роки проведені порівняльні розрахунки середньомісячних та середньорічних показників випаровування за різними емпіричними формулами, співставлення одержаних результатів та рекомендації щодо уточнення прийнятого розподілу випаровування за безльодоставний період року для VI зони.

Теги: випаровування; водна поверхня; водний баланс; водосховище; втрати; об’єм; показники; розподіл

Список літератури

 1. Обухов Є.В. Економіко-екологічні оцінки проектів великих українських водосховищ: Монографія. – Одеса: ТОВ ,,ІНВАЦ“, 2008. – 100 с.
 2. Обухов Є.В. Випаровування з водосховищ українських гідровузлів та його питомі показники // Причорноморський Екологічний бюлетень. – 2007. –№4(26). – С. 167-173.
 3. Обухов Є.В., Загородняк Ю.О., Загороднюк Г.М. Середньобагаторічні співвідношення складових водного балансу Дністровського водосховища // Причорноморський Екологічний бюлетень. – 2007. – №2(24). – С. 201-208.
 4. Обухов Є.В. Питомі показники випаровування з водосховищ українських гідровузлів // Метеорологія, кліматологія та гідрологія. – 2008. – Вип. 50, ч.II. – С.128-136.
 5. Вишневський В.І., Косовець О.О. Гідрологічні характеристики річок України. – К.: Ніка–Центр,2003. – 324 с.
 6. Каганер М.С. Испарение с водной поверхности днепровских водохранилищ СССР. – Л.: Гидрометеоиздат, 1958. – 223 с.
 7. Викулина З.А., Натрус А.А. Оценка испарения с поверхности водохранилищ по наблюденным гидрометеорологическим данным // Труды ГГИ. – 1976. – № 231.– С. 3-17.
 8. Вуглинский В.С. Водные ресурсы и водный баланс крупных водохранилищ СССР. – Л.: Гидрометеоиздат, 1991. – 223 с.
 9. Справочник по водным ресурсам / Под ред. Б.И. Стрельца. – К.: Урожай, 1987. – 304 с.
 10. Иванов А.Н., Неговская Т.А. Гидрология и регулирование стока. – М.: Колос, 1979. – 384 с.
 11. Указания по расчету испарения с поверхности водоемов. – Л.: Гидрометеоиздат, 1969. – 83 с.
 12. Леви И.И. Инженерная гідрологія. – М.: Высшая школа, 1968. – 240 с.
 13. Мокляк В.И., Радзневская Н.Н. Потери на испарение с водной поверхности в орошаемых районах юга УССР.– 1953. – Том 10 (XVII). – С. 117-126.
 14. Каганер М.С.. Дюкель Н.Г. Испарение с водной поверхности на территории Украины и Молдавии // Тр. УкрНИИГМИ. – 1966. – №64. – С. 155-180.
 15. Клімат України / За ред. В.М. Ліпінського, В.А Дячука, В.М. Бабіченко.- К.: Вид-во Раєвського, 2003. – 343 с.

Завантажити повний текст (PDF)